Ordre del dia del ple de novembre de l’Ajuntament de Blanes

Ordre de del dia del ple de novembre l’Ajuntament de Blanes; dijous 28 a partir de les 20 hores a la sala de plens

Els membres de l'equip de governs, ahir durant una de les votacions dels ple / Foto: JFG

Foro: Arxiu Blanesaldia.com

 

 

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1. Aprovació de l’acta de la sessió corresponent al dia 26 de setembre de 2013.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa d’Hisenda i Parimoni

2. Modificació parcial de l’acord plenari de 31 de gener 2011, d’aprovació del programa extraordinari d’inversions i finançament a executar per Aigües de Blanes SA, en el període 2011-2013 i atorgament de garantia a favor de la societat per a l’execució de les obres del carrer Colom.

Propostes d’acord de la Comissió Informativa General d’Urbanisme

3. Atorgament d’ajuts als projectes de solidaritat i cooperació per a l’exercici 2013.

4. Aprovació del document de redacció del Pla d’acció d’energia sostenible (PAES) de Blanes.

5. Prorrogar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Blanes per a la recollida i control dels animals de companyia abandonats o perduts.

6. Proposta d’acord que presenten els grups municipals de CIU, ICV-EUiA, PP i la regidora no adscrita per a l’aprovació d’un reglament dels mitjans de comunicació municipals i la creació d’una comissió de comunicació que vetlli perla pluralitat política i social dels mateixos.

II Part de Control

7. Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV amb motiu del 25 de novembre per una societat lliure de violència de gènere.

8. Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV de condemna de la dictadura franquista i de suport a la querella 4591-10, que es tramita al Jutjat número 1 de Buenos Aires, per delictes de genocidi i lesa humanitat contra els responsables de la conculcació dels drets humans durant el franquisme.

9. Moció que presenta el grup municipal d’EUiA-ICV per la mancomunació del transport públic urbà de Blanes i Lloret.

10. Precs i preguntes.