Els teatres de Blanes i Lloret tindran a partir de 2014 una programació i gestió única

Teatre de Blanes

Teatre de Blanes

Els ajuntaments de Blanes i Lloret de Mar han arribat a un acord per oferir a partir de 2014 una programació conjunta per a els teatres d’ambdues poblacions. El conveni de col·laboració, a més de planificar i contractar una mateixa programació en l’àmbit de les arts escèniques, també inclou «la gestió conjunta del funcionament dels teatres municipals d’ambdós municipis», segons es diu en l’acta de la junta de govern de l’Ajuntament de Blanes, celebrada el passat 12 de setembre.

Segons l’acord municipal blanenc, «sovint els ajuntaments no disposen de la capacitat tècnica ni pressupostària per a fer un seguiment atent de tota l’oferta teatral i de les arts en viu del país, fer-ne una bona interpretació i reaccionar a temps en cas que sigui d’especial interès». S’afegeix que, pert tant, «es perden oportunitats que d’altra manera ajudarien els ens locals a tirar endavant projectes. Per aquest motiu, mancomunar esforços es converteix en una bona eina».

Un aspecte que s’ha tingut en compte a l’hora d’establir el conveni, és que «l’actual context determina que entre ambdues poblacions sumen un total de 80.730 habitants i una àrea d’influència aproximada de 150.000. Tordera, Palafolls, Malgrat, Pineda, Maçanet, Vidreres i Tossa estan entre 10 i 20 km dels seus respectius nuclis urbans. Els municipis més propers i amb més població que Blanes i Lloret són Mataró i Girona».

En conseqüència amb aquest plantejament, «aquesta posició intermitja atorga a les poblacions de Blanes i Lloret cert protagonisme des del punt de vista territorial. Ambdues poblacions s’han mantingut com una de les àrees dinàmiques de les comarques gironines en la darrera dècada, on el turisme té un destacat paper dins del seu model econòmic».

Estalviar i optimitzar recursos

L’arcod considera que «aquesta realitat permet creure en la viabilitat d’oferir a les poblacions de Blanes i Lloret, una programació professional d’arts escèniques sostenible econòmicament i de qualitat, vinculada al teatre, la música, la dansa i el circ».

L’objectiu del conveni és establir «una programació teatral conjunta entre els Ajuntaments de Lloret de Mar i Blanes (…) i fer l’oferta més sostenible per a cadascun dels ajuntaments que en formen part. Entre molts d’altres aspectes, ha de permetre estalviar i optimitzar recursos i, a la vegada, arribar a molts més espectadors potencials. Aquesta línia de treball s’imposa per la lògica dels temps: sumar esforços per reduir despesa i per portar la nostra cultura més lluny».