Gairebé 5.500 alumnes comencen aquesta setmana el curs 2013 – 2014 a Blanes

Aula d'un centre escolar

Aula d’un centre escolar

El proper curs escolar 2013-2014 assistiran als diferents centres públics i concertats de Blanes un total de 5.449 alumnes. D’aquest total, 3.833 nois i noies ho faran arreu dels 9 centres d’educació infantil i primària, que enceten l’activitat dijous vinent (7 escoles públiques i 2 concertades).

Per la seva banda, 1.616 alumnes d’educació secundària obligatòria s’incorporaran a les classes divendres vinent. Ho faran als tres instituts públics i a les dues escoles concertades d’ensenyament secundari.

El centre d’ensenyament primari públic on hi ha més alumnes matriculats és l’Col·legi Pinya de Rosa, amb un total de 625 nois i noies, seguit pel Col·legi Quatre Vents amb un total de 490. Per la seva banda, quant a centres de primària concertats, el Col·legi Cor de Maria compta amb 501 alumnes i el Col·legi Santa Maria amb 493.

En ensenyament secundari públic, l’Institut Sa Palomera compta amb 482 matriculats; l’Institut S’Agulla amb 369 i l’Institut Serrallarga amb 356. Respecte els centres concertats, hi ha 209 alumnes de secundària al Col·legi Santa Maria i 200 al Col·legi Cor de Maria.

102.000 euros en obres de manteniment

Col·legi Quatre Vents

Col·legi Quatre Vents

L’Ajuntament de Blanes, a través de l’Àrea d’Educació destina cada any una partida econòmica perquè es faci el manteniment de les infraestructures al municipi. Amb tot, és durant l’estiu –en què no hi ha activitat lectiva- quan s’aprofita per fer els treballs més importants. Aquest estiu 2013 ha estat quan s’han fet més actuacions, al voltant d’unes 170, envers les 140 que es van efectuar al 2012. L’import total que s’ha destinat aquest 2013 per tasques de manteniment també és més elevat: 102.000 euros, mentre que l’any passat van ser 88.500 euros.

Cada any, quan arriba el mes de maig, personal de l’Àrea d’Educació visita tots els centres que depenen de l’Ajuntament i detecten allà on fa més falta actuar. De fet, ja hi ha un coneixement previ que neix del contacte constant que es té a través de les direccions dels respectius centres educatius, que també formulen les qüestions que creuen que cal arranjar aprofitant l’aturada de l’activitat.

Millora de les calefaccions

Col·legi Pinya de Rosa

Col·legi Pinya de Rosa

Una de les raons que ha provocat que enguany s’hagi destinat una quantitat econòmica més elevada per tasques de manteniment és que s’han netejat i inspeccionat a fons els dipòsits de combustible, així com les canonades petrolíferes de les calefaccions.

L’actuació s’ha fet no tan sols perquè funcionin millor, sinó també per treure un major rendiment a conseqüència de l’estalvi que suposa utilitzar menys combustible. S’ha fet a 4 escoles: Carles Faust, Joaquim Ruyra, Quatre Vents i Mossèn Joan Batlle. De cara al 2014 es farà a la resta de centres de primària que tenen aquest tipus d’instal·lacions, així com a l’escola d’educació especial Ventijol.

Les tasques efectuades més bàsiques han estat: desmuntatge; neteja i extracció de residus; proves d’estanquitat; rearmament; i gestió de residus i transport a la planta de tractament. Del total de 102.000 euros anuals destinats enguany al manteniment dels centres escolars, 12.000 euros corresponen als treballs que s’han fet per millorar el funcionament de les calefaccions.

Tasques de Manteniment

Una altra de les actuacions més destacades que s’ha fet durant l’estiu és la que ja s’efectua habitualment cada any: manteniment en temes de pintura i adequació de les parets interiors dels centres escolars. Val a dir que, per realitzar tots els treballs de manteniment, es compta amb l’estreta col·laboració dels conserges mantenidors de les escoles, les Brigades Municipals i diverses empreses externes.

Les tasques de manteniment habituals durant l’estiu a tots els centres escolars (escoles de primària, escola d’adults, casa de cultura i escola d’educació especial Ventijol) han estat: controls de legionel·la, neteja de patis, repàs dels elements de les aules (persianes, endolls, mobiliari, etc) i repàs de petits desperfectes de pintura.

També s’han fet el següents treballs:

– Substitució de 100 m lineals de tanca perimetral i Substitució de 50 m lineals de borals de fusta per borals de formigó formant: Escola Carles Faust.

– Arranjament del pati amb una retroexcavadora: als col·legis Sa Forcanera, Quatre Vents, Napoleó Soliva i Mossèn Joan Batlle.

– Instal·lació de línies de vida a la teulada i Reparació degoters a la teulada de l’antiga casa del conserge: Col·legi Quatre Vents.

– Reparació fuita d’aigua i bomba d’impulsió calefacció: Col·legi Joaquim Ruyra.

– Instal·lació manta anti creixement d’herbes; Reparació esquerda en el mur de formigó; Practicar una rasa amb retroexcavadora per instal·lar un tub per a l’evacuació d’aigües pluvials i Muntatge d’un programador de la calefacció per aconseguir un major estalvi energètic i econòmic: Col·legi Mossèn Joan Batlle.

– Condicionar espai verd amb retroexcavadora: zona verda entre Col·legi Mossèn Joan Batlle i Escola Bressol Ca la Guidó