La llotja de Blanes va subhastar durant el mes d’agost peix i marisc per valor d’1,32 milions d’euros

Un vaixell de pesca, entrant al Port de Blanes el passat mes d'agost / Foto: JFG

Un vaixell de pesca, entrant al Port de Blanes el passat mes d’agost / Foto: JFG

La Confraria de Pescadors de Blanes va subhastar 278.625 quilos de peix i marisc durant el passat mes d’agost per un valor total de 1.320.371 euros. La gamba, el seitó i la sardina per aquest ordre van ser les espècies que van generar un major volum de negoci, perquè van suposar unes vendes totals de 691.463 euros, el 52,36% del total.

Durant el primers vuit mesos de l’any el valor de les subhastes ascendeix a poc més de 6,2 milions d’euros.

Aquestes van ser les 15 espècies que van generar major volum de negoci:

Espècie                  Quilos            Euros
Gamba                     13.281          304.281
Seitó                      107.153           224.499
Sardina                    45.070          162.683
Sonso                       25.771          114.653
Escamerlans              3.733            69.247
Peix Espasa             11.373            66.752
Lluç                           6.451             65.063
Pagell                        2.714             37.653
Roger Vermell           2.189             28.279
Bacora                      8.199              27.733
Rap vermell               2.061             17.120
Mollera roquer          3.525             16.106
Bonítol                       4.035             16.088
Calet                          1.347             13.455
Maire                         4.762             12.301

Acumulat durant l’any 2013

Mes           Quilos          Euros
Gener       160.638        685.406
Febrer        51.134        403.928
Març         122.276        468.042
Abril          183.743        751.416
Maig          225.686       975.283
Juny          282.586     1.010.416
Juliol         487.132      1.466.218
Agost        278.625      1.320.471