Santa Susanna renova un centenar de contenidors de resta, envasos, paper i vidre

Ajuntament de Santa Susanna

Amb aquesta inversió de 50.000 euros es persegueix millorar la recollida selectiva i la gestió dels residus però també la imatge i l’aspecte general del municipi.

Amb TELEGRAM rebràs al teu mòbil les nostres notícies a l’instant. Clica aquí i segueix-nos:  t.me/blanesaldia

L’Ajuntament de Santa Susanna ha procedit a la renovació de més d’un centenar de contenidors de resta, envasos, paper i cartró i vidre. Es tracta de contenidors que a causa del seu ús s’havien malmès o deteriorat. El canvi s’ha fet durant aquest mes de gener.

El gruix més important de contenidors substituïts correspon a la fracció de resta, que són els que estan més exposats als cops pel tipus de residus que s’hi dipositen. Se n’han posat 100 de nous per tot el municipi. També s’han substituït un total de 10 contenidors de recollida selectiva d’envasos, de paper i cartró i vidre.

Amb aquestes actuacions, que han suposat una inversió de 50.000€, es preveu millorar la recollida selectiva i la gestió dels residus però també influir en un millor aspecte general del municipi, més endreçat i net.

És important recordar que amb l’objectiu de millorar encara més en la gestió de les escombraries cal separar els residus en les diferents fraccions. A part que és d’obligat compliment fer-ho, serveis per facilitar el seu posterior reciclatge.

Ara pots rebre per WHASTAPP les nostres notícies. Clica en aquest enllaç , després a ‘Seguir’ y activa les notificacions