Junts per Tordera i el Partit Socialista de Catalunya arriben a un acord programàtic i de govern

Ajuntament de Tordera

Després del ple de constitució de la Corporació de Tordera, Junts per Tordera i el Partit dels Socialistes de Catalunya van obrir un període de converses per formar un govern estable. Del resultat d’aquestes converses s’ha arribat a un acord programàtic i de govern, les línies estratègiques del qual es resumeixen en els punts següents:

Tordera ha de ser un poble actiu capaç d’afrontar els reptes de futur i els problemes del present. Per a fer realitat aquest objectiu ens comprometem a transformar l’ajuntament treballant al servei dels ciutadans amb eficiència, il·lusió renovada i responsabilitat.

– El poble ha de ser un espai de convivència i cal generar entorns que la propiciïn. A través d’accions urbanístiques i un pla integral de manteniment i millora de carrers i espais públics que harmonitzin els espais i facilitin la mobilitat a tots els nivells, potenciant el civisme com un valor en el qual tots ens hi sentim representats i garantint la seguretat ciutadana a través de la proximitat i amb nous recursos tècnics i humans.

– Un ajuntament participatiu al servei de les persones que treballarà per a oferir a tots els ciutadans uns serveis públics eficients i de qualitat, amb especial atenció a les famílies, la gent gran i el jovent.

– Es Desenvoluparan els recursos per a emprenedors, projectes d’implantació de noves tecnologies i sol industrial per a afavorir el creixement de les empreses i comerços de Tordera, així com per a atraure noves inversions, tot amb l’objectiu principal de crear més llocs de treball i de més qualitat.

– La cultura, l’esport i la natura han de ser l’eix vertebrador d’un projecte ambiciós de turisme tranquil, familiar i respectuós amb l’entorn, que ha d’oferir noves oportunitats de negoci al municipi i que, alhora, ens permeti subratllar les nostres potencialitats i crear una marca de turisme de qualitat, diferenciada del que ens envolta.

– Es donarà un nou impuls a les entitats i associacions amb més recursos i equipaments, que serveixi per reforçar el paper cohesionador que desenvolupen per naturalesa i que és essencial per relligar un poble canviant i territorialment dispers però que vol mantenir el sentiment de pertinença a través d’uns valors compartits i d’espais de participació ciutadana.

– La formació és futur. Per això apostem per desenvolupar un Pla Educatiu i Cultural que ens permeti donar una resposta global a les necessitats de Tordera, apostant per l’èxit educatiu i contribuint així a la cohesió social, l’educació intercultural i el foment de la convivència. Un espai permeable on hi tinguin cabuda tots els agents implicats, des dels més joves fins als més grans.

Finalment, l’acord de govern estableix que en els temes supramunicipals, Junts per Tordera i PSC tindran llibertat de vot i que les possibles diferències que es derivin d’aquestes situacions no afectaran, en cap cas, els termes de l’acord de govern.

També si, eventualment, en el transcurs de la legislatura, es produís un relleu al capdavant de l’alcaldia, Junts per Tordera i PSC acorden mantenir el pacte de govern amb els mateixos termes fins que finalitzi el mandat actual. Per fer-ho possible, el PSC es compromet a votar favorablement a la proposta d’alcaldable que presentaria Junts per Tordera.

Cartipas municipal de Tordera

L’ alcalde de Tordera és Joan Carles Garcia. Josep Llorens continuarà com a coordinador del govern i comunicació. A partir d’ aquí es creen quatre grans àrees: Àrea de règim interior encapçalada per Rafael Delgado que serà primer tinent d’alcalde; Àrea de Territori i Sostenibilitat encapçalada per Nàdia Cantero; Àrea d’ atenció social i promoció econòmica de la mà de Toñi Garcia i Àrea de Serveis Personals dirigida per Bàrbara Vergés.

Els tres regidors dels PSC s’ encarregaran de les següents regidories: Rafael Delgado serà el titular de Seguretat i Protecció Civil, Recursos Humans, Via pública, Mobilitat i Transports i Ocupació i Formació; Toñi Garcia portarà serveis socials, habitatge i pobresa energètica i la nova regidoria de gent gran. Finalment la regidora Jenifer Jansa serà la titular d’Hisenda, Contractació i Transparència.  

Per la seva banda, els regidors de Junts x Tordera tindran aquestes regidories: Josep Llorens continua a Cultura, i afegeix Urbanisme, Pagesia, Participació Ciutadana i Atenció al Ciutadà; ; Nadia Cantero Medi Ambient, Sanitat, promoció econòmica i Turisme; Pau Megias Ensenyament, Esports, festes, tecnologies de la informació i comunicació. Finalment,  Bàrbara Vergés agafarà obres i serveis, civisme i joventut.

El nou govern municipal de Tordera estarà format per 5 regidors de Junts x Tordera i 3 del PSC. ERC, En Comú Podem, Ciutadans, Més Tordera i la CUP restaran a l’ oposició. En aquest sentit, Garcia i Delgado afirmen la voluntat de mà estesa amb l’oposició per buscar acords puntuals al llarg de la legislatura.