Tordera guanyarà un nou espai sociocultural amb la remodelació de l’antic Hospital de Pobres

Ajuntament de Tordera

Des de finals de març s’han iniciat les obres de remodelació i adequació de l’antic “Hospital de Pobres de Tordera”, ubicat al carrer Sant Antoni 7. L’actuació proposada té com a finalitat la recuperació d’un edifici històric i ampliar-ne les seves prestacions per donar sortida a les propostes i necessitats de l’ampli teixit sociocultural del municipi.

Les obres consisteixen en l’adequació interior de l’edifici i l’ampliació de la seva superfície per tal de millorar-ne l’accés i facilitar la supressió de barreres arquitectòniques.

Es preveu destinar les estances resultants a usos públics relacionats d’una banda amb la cultura i la dinamització econòmica i de l’altra, a la millora de serveis municipals.

Donades les característiques singulars de l’edifici, es proposa destinar la planta baixa a un espai obert al públic amb diferents àmbits de difusió de la cultura i l’entorn natural del municipi que permetin acollir una programació contínua d’exposicions i activitats. A la planta primera es preveu destinar un gran espai diàfan a sala de juntes. Tanmateix, tant a la planta primera com a la segona, es proposa la creació d’espais polivalents moderns i ben equipats destinats a les entitats i associacions de Tordera.

Tal i com expliquen Joan Bou i Jaume Vellvehí dins de l’espai “Epidèmies i remeis al Maresme”, La vila de Tordera disposava d’un hospital dels pobres, el qual apareix documentat a partir del segle XV. Les primeres referències atribuïdes a una organització de tipus sanitari daten del 29 de desembre de 1441. Posteriorment, Entre els anys 1500 i 1512 s’esmenta la voluntat de construir un nou hospital dels pobres, localitzat a l’actual carrer de Sant Ramon. A finals del segle XV s’autoritza poder recaptar almoines, i apareixen donacions en diversos testaments. durant el primer terç del segle XX, l’hospital actuava com a preventori municipal i asil. Les instal·lacions que van ser reformades el 1960, estaran vinculades al món sanitari fins el darrer quart del segle passat. Als anys setanta, part de l’edifici de l’antic hospital dels pobres es converteix en centre cultural. S’hi ubicà la Biblioteca Municipal i locals de determinades associacions, com la Nostra Dansa, Club Filatèlic Tordera, Caps de família de Tordera o el Club d’Escacs Tordera.

Durant els darrers anys la Brigada Municipal s’ha encarregat de fer-hi tasques de manteniment i conservació de l’espai.