Les obres de remodelació del Passeig Marítim de Malgrat de Mar començaran el proper dilluns

El proper dilluns 21 de gener començaran les obres de remodelació i millora del Passeig Marítim de Malgrat de Mar. S’iniciarà la primera fase del projecte, que inclou el tram comprès entre la plaça de l’Àncora i l’avinguda dels Països Catalans.

A partir de dilluns, en aquest tram el trànsit de vehicles restarà tallat. Inicialment, es deixarà un pas per a vianants d’uns 3 metres entre la línia de les edificacions i la zona de les obres.

També restarà prohibit l’estacionament als carrers de Balmes i Manuel de Falla, entre el Passeig i l’avinguda Barcelona. Durant les obres aquests dos carrers, en aquest tram, tindran doble sentit de circulació per a veïns i veïnes i vehicles que realitzin serveis de càrrega i descàrrega.

Els treballs que es portaran a terme durant els primers dies seran la senyalització i el tancament del tram de les obres, així com la col·locació de senyals provisionals dels desviaments de trànsit. També es treuran els arbres i es transplantaran, es faran prospeccions per localitzar serveis i s’iniciaran les demolicions de les jardineres.

Les obres les porta a terme l’empresa Rogasa Construcciones y Contratas SA i tenen un cost de 6.795.121,23 euros.

L’Ajuntament ha començat a repartir aquesta setmana cartes informatives als veïns i establiments del Passeig Marítim per informar-los de l’inici de les obres. La previsió inicial és que les obres d’aquesta primera fase del projecte de remodelació estigui enllestida a final del mes de maig.