El govern de l’Ajuntament de Pineda proposa remunicipalitzar el servei de la zona blava

L’empresa Via a Punt, SL es constituirà per realitzar el servei de mobilitat del municipi que inclourà la gestió de la zona blava

Aparcament de vehicles a Pineda de Mar / Google Earth

L’equip de govern de Pineda de Mar (PSC i PDeCAT) va presentar ahir la proposta de creació d’una societat mercantil, de capital íntegrament municipal, per a gestionar el servei de mobilitat del municipi. Aquesta proposta es debatrà al Ple de l’Ajuntament de Pineda de Mar d’avui dijous, dia 23 de febrer.

El Ple municipal va aprovar el passat 30 de juny de 2016 la constitució de la Comissió d’Estudi per a realitzar un estudi d’aparcaments de Pineda de Mar que va culminar amb la redacció d’una memòria que conclou que la forma de gestió del servei més sostenible i eficient és a través de la gestió directa, concretament amb una societat amb capital íntegrament municipal.

La creació d’una societat municipal, la millor opció

La proposta de crear una societat municipal sorgeix després d’un període d’anàlisi i reflexió sobre el servei de regulació d’aparcament de superfície sota control horari (zona blava) que es realitza des de 1996 mitjançant gestió indirecta (amb concessió administrativa). S’han estudiat altres opcions de gestió del servei de zona blava tenint en compte el mateix escenari (despeses d’inversió, de gestió, d’ingressos i despeses…) i realitzant un estudi econòmic financer per a cada cas.

L’estudi ha estat realitzat per l’Associació de Municipis per la mobilitat i el transport Urbà (AMTU) i conclou que la gestió a través d’una societat municipal és l’opció més avantatjosa davant d’altres fórmules com la concessió o la prestació directa del servei.

Aquesta societat municipal incorporarà tant la gestió de la zona blava i aparcaments com la mobilitat del municipi; desenvolupament i l’execució del Pla de Mobilitat Urbana (aprovat l’any 2013) de Pineda de Mar; gestió i regulació de l’estacionament de tot tipus de vehicles a la via pública i gestió de serveis logístics que se’n derivin; gestió de projectes, estudis i assessorament a l’Ajuntament en matèria de senyalització i mobilitat en general; promoció de la construcció i la explotació d’equipaments i d’instal·lacions destinades a activitats pròpies de l’objecte social de l’empresa.

La tria de la forma de gestió del servei de mobilitat i la constitució d’una societat d’aquestes característiques és competència del Ple de la corporació i per aquest motiu demà es debatrà la proposta al ple de febrer.

L’empresa VIA A PUNT SL és una societat limitada mercantil amb capital íntegrament públic i es regirà per la Junta General, el Consell d’Administració i la Gerència, sota el control de l’Ajuntament de Pineda de Mar. El Consell d’Administració és l’òrgan responsable de la gestió, administració i representació de la societat. Els membres del Consell d’Administració no percebran cap retribució ni compensació econòmica per formar-ne part.

En el transcurs dels propers mesos es realitzaran els tràmits de constitució de la societat i de la plantilla de personal administratiu i de gestió necessari. La posada en marxa es preveu per inicis del 2018.