L’Ajuntament de Pineda de Mar, les AAVV i la comunitat musulmana acorden continuar dialogant

Ajuntament de Pineda de Mar

Ajuntament de Pineda de Mar

L’Ajuntament de Pineda de Mar, les Associacions de Veïns de Can Bel, El Carme i Bellamar i la Comunitat Musulmana de Pineda van signar ahir un acord per continuar dialogant durant el termini d’un mes, en relació amb el nou centre social i de culte que es preveu traslladar de l’actual ubicació del carrer Sant Jordi al carrer Eivissa de Pineda.

El document recull que totes les parts intervinents són coneixedores i conscients de la situació creada arran del fet que l’Associació Islàmica hagi adquirit la finca situada al carrer Eivissa, 13 de Pineda, amb la intenció de traslladar-hi, una vegada realitzades les obres de construcció necessàries, el seu centre social i de culte, actualment al carrer Sant Jordi.

És la voluntat de totes les parts, signants del document, constituir una taula de diàleg i treball conjunt, per intentar consensuar una solució que sigui el més beneficiosa per a totes les parts i que comporti el manteniment del bon clima de convivència existent al barri fins el moment. Totes les parts s’obliguen a treballar en aquest sentit, convidant també, a les forces polítiques i a les entitats que vulguin participar a la taula de diàleg i treball.

L’Ajuntament de Pineda de Mar es compromet a deixar en suspensió, durant aquest període d’un mes, l’expedient administratiu de tramitació i concessió de les llicències urbanístiques pertinents, de conformitat amb la voluntat de l’Associació Islàmica.

Ajuntament de Pineda de Mar

Ajuntament de Pineda de Mar

Alhora, les Associacions de Veïns es comprometen a suspendre immediatament i durant el termini indicat d’un mes, tota activitat de protesta, recollida de signatures i d’altres actuacions programades i anunciades de mobilització veïnal i presència en actes municipals.

L’Ajuntament de Pineda de Mar es compromet a encapçalar, amb la col·laboració de la resta de les parts, els treballs per buscar alternatives d’ubicació i, en el cas que aquestes fructifiquin, d’assumir les despeses que l’Associació Islàmica hagi sufragat fins a la data als efectes d’evitar-li qualsevol perjudici econòmic.

Una vegada transcorregut el termini indicat d’un mes des de la constitució de l’esmentada taula de diàleg i treball i sense que s’hagi pogut arribar a cap solució consensuada satisfactòria, les parts es comprometen a mantenir una trobada per mirar de concretar la situació en aquell moment, les alternatives existents, estudiar la possibilitat de prorrogar el termini inicial i, en cas que no sigui possible, cadascuna de les parts es pugui considerar alliberada per actuar conforme a la legalitat i d’acord amb allò que consideri més convenient per als seus interessos.

El document ha estat signat per l’alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, el regidor adjunt a l’alcaldia, Francesc Horta, el representant de l’Associació Islàmica del Carme, Ahmed Er Rahmouni Lahlou, el president de l’Associació de Veïns del Carme, Laureano Florido, el president de l’Associació de Veïns Can Bel, Jordi Capdevila i la vicepresidenta de l’Associació de Veïns Bellamar, Montserrat Carbó. A l’acte també han assistit regidors del govern municipal del PSC i CiU i regidors dels grups de l’oposició PSP, ICV-EUiA i C’s.