Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Malgrat del mes d’abril

Ajuntament de Malgrat de Mar

Ajuntament de Malgrat de Mar

Ordre del dia del ple de ‘Ajuntament de Malgrat de Mar del mes d’abril, que es farà a la sala de plens de l’Ajuntament el dijous 14 d’abril a partir de les 19 hores.

1.  Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 3 de març de 2016.
2.  Dació de compte de l’informe de morositat del 1r trimestre de 2016.

3.  Modificació pressupostària 2/2016 per concessió i suplement de crèdit.

4. Aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal de Malgrat de Mar.

5. Modificació de la composició del Consell Escolar Municipal – Consell Educatiu de Malgrat de Mar.

6. Incorporar les esmenes proposades pel Departament d’Interior al text de “l’Ordenança reguladora de la utilització dels espais d’ús públic amb terrasses, vetlladors, mobiliari auxiliar i altres elements al terme de Malgrat de Mar.”

7. Moció del GPM d’ERC d’adhesió a la campanya No puc esperar!

8. Moció del GPM d’ERC de suport a les entitats del tercer sector social de Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF

9. Moció dels GPMs CUP-PA, CIU, ERC-AM, PSC, JxM i PP contra l’acord entre Turquia i a la UE sobre la situació migratòria.

10. Moció del GPM CUP-PA en nom de la Plataforma Aigua és vida, perquè els ajuntaments instin a la Generalitat de Catalunya a recuperar la gestió de l’empresa d’Abastament d’aigua en Alta Aigües Ter-Llobregat.

11.  Dació de compte dels decrets 170 a 776/2016.

12. Precs i preguntes