L’Ajuntament de Pineda destina 355.000 € a beques d’educació i ajuts per a persones necessitades

Ajuntament de Pineda de Mar

Ajuntament de Pineda de Mar

L’Ajuntament de Pineda de Mar ha aprovat les bases reguladores per a l’atorgament de beques i ajuts en l’àmbit educatiu, ajuts a persones necessitades i per a l’accés al Rebost Solidari. L’Ajuntament destinarà un total de 355.000 euros del pressupost municipal d’enguany a aquests ajuts.

L’Ajuntament obrirà properament la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’atorgament d’ajuts als alumnes empadronats a Pineda de Mar que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques i matriculats en centres educatius públics o privats concertats (independentment que el centre educatiu al qual assisteixin sigui en un altre municipi).

També es podran beneficiar els alumnes d’educació infantil i primària, escola de música i dansa, escola d’adults, casals d’estiu i els que cursen primer curs d’estudis superiors i d’educació especial.

Com a novetat, aquest any els ajuts s’amplien als estudiants de programes de diversificació curricular per a la transició de la vida adulta en centres d’educació especial de 1r i 2n curs corresponent a l’any de la convocatòria.

Tipologia dels ajuts

La tipologia dels ajuts econòmics és diversa i tenen com a objecte pal·liar les necessitats següents: beques de llibres (educació infantil, cicle inicial de primària i ESO); beques de llars d’infants;  beques de transport i beques de casals d’estiu; d’Escola d’Adults; d’Escola de Música i d’Escola de Dansa. També beques per a matrícules d’estudis superiors (cicles formatius de Grau Superior i Universitat) i estudis d’educació especial.

L’Ajuntament de Pineda de Mar va atorgar un total de 85.500 euros en 600 beques i ajuts de diversa tipologia als alumnes de Pineda l’any 2015 i aquest any en destina 100.000 euros del pressupost municipal a beques i ajuts en l’àmbit de l’educació.

La sol·licitud de beques i ajuts en l’àmbit educatiu es podrà fer una vegada publicada i anunciada la convocatòria per part de l’Ajuntament.

Ajuts a persones necessitades

Les bases per a l’atorgament d’ajuts a persones necessitades tenen com a finalitat pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les famílies per tal de garantir el mínim de suficiència en matèria de recursos i igualtats d’oportunitats, i incideix, al mateix temps, en el foment de seva autonomia personal.

Poden beneficiar-se d’aquests ajuts les persones físiques i nuclis familiars empadronats al municipi. Tanmateix, es valoraran les situacions excepcionals que impossibilitin l’empadronament i, en aquest sentit, poden ser usuaris/àries de prestacions d’urgència les persones individuals i les que formen part d’una unitat de convivència, encara que no estiguin empadronades al municipi, sempre que efectivament hi resideixin.

La tipologia dels ajuts és diversa: per pal·liar les necessitats d’habitatge, allotjament alternatiu, salut i atenció sanitària, desplaçaments, atenció als infants, integració social i laboral, dependència i d’altres.

Pineda de Mar va atorgar un total de 78.800 euros en 700 ajuts de diversa tipologia a persones necessitades l’any 2015 i aquest any destina 100.000 euros del pressupost municipal a aquests ajuts i 55.000 euros a serveis per a persones necessitades.

En l’àmbit dels Serveis Socials, per la tipologia i naturalesa dels ajuts, la convocatòria està oberta durant tot l’any.

Foto: Ràdio PIneda de Mar

Foto: Ràdio PIneda de Mar

Accés al Rebost Solidari de Pineda de Mar

Las bases per a l’accés al Rebost Solidari de Pineda de Mar tenen com a objectiu ordenar el procediment de concessió d’ajuts per donar cobertura a les necessitats bàsiques de les famílies, alhora que es pretén fomentar la seva autonomia personal. La prestació en espècies corresponen a aliments bàsics, aliments infantils, productes bàsics d’higiene personal i productes bàsics de neteja de la llar.

Per poder rebre els ajuts cal ser major de 25 anys o tenir entre 18 i 24 anys i tenir càrregues familiars i complir i acreditar els requisits establers a les bases aprovades pel consistori. L’Ajuntament destina 100.000 euros del pressupost municipal als ajuts que es donen a través del Rebost Solidari.

Les bases reguladores de les beques i ajuts aprovades en l’últim ple municipal volen garantir el mínim de suficiència en matèria de recursos i igualtat d’oportunitats, objectius contemplats en el Pla d’actuació municipal de l’Ajuntament de Pineda de Mar, com una actuació municipal preeminent i rellevant l’ajut a persones en situació de vulnerabilitat social.