Pineda de Mar obre l’Oficina Municipal d’Habitatge

Barri del Carme de Pineda

Barri del Carme de Pineda

L’Ajuntament de Pineda de Mar obre la nova Oficina Municipal d’Habitatge, ubicada al carrer Major, 14-16, per oferir a la ciutadania un servei d’informació i assessorament en matèria d’habitatge i garantia energètica.

Aquesta nova oficina respon a la demanda social i, en especial, a la dificultat que tenen persones del nostre municipi per garantir la seva permanència en l’habitatge habitual i per mantenir els subministraments bàsics de la seva llar.

Els objectius principals de l’Oficina Municipal d’Habitatge són poder oferir una finestreta única d’atenció directa i pròxima a la ciutadania, el foment de l’accés assequible a l’habitatge i la garantia dels subministraments bàsics.

Intermediació per a les famílies amb dificultats

La nova oficina ofereix, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme, assessorament personalitzat en matèria d’habitatge i intermediació per a les famílies amb dificultats i que estan en risc de perdre l’habitatge habitual per no poder atendre tant el pagament dels préstecs hipotecaris com les quotes de lloguer.

L’Oficina gestiona la borsa d’habitatges de lloguer social i la captació d’habitatges privats. En aquest sentit, l’Ajuntament de Pineda treballa per obtenir pisos buits de particulars i, en especial, demana als bancs que cedeixin els pisos buits que tenen tancats a Pineda per destinar-los a lloguer social. També tramita els contractes de lloguer social, les cèdules d’habitabilitat i els certificats d’eficiència energètica d’aquests habitatges i fa el seguiment i presta atenció a les famílies beneficiàries dels habitatges de la borsa de lloguer social.

L’oficina informa sobre els subministraments i sobre com millorar l’eficiència i la gestió energètiques de la llar per reduir les factures de llum, aigua i gas.

La nova Oficina Municipal d’Habitatge dóna informació i s’encarrega de la gestió dels ajuts per pagar el lloguer per a les persones titulars d’un contracte d’arrendament de la seva residència habitual i permanent.

Prestacions d’urgència

Ofereix prestacions d’urgència per atendre els deutes en relació amb els rebuts impagats de rendes de lloguer o quotes del préstec hipotecari i atén les persones que han perdut l’habitatge a conseqüència de desnonament o d’execució hipotecària. També atén les sol·licituds d’habitatges per a emergències socials i gestiona els ajuts per a la rehabilitació de l’habitatge.

La inauguració de l’Oficina Municipal d’Habitatge es farà avui 18 de febrer a les 17.30 h, a càrrec de l’alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, acompanyat de regidores i regidors municipals i tècnics responsables d’aquest servei.

L’Oficina Municipal d’Habitatge està ubicada al carrer Major, 14-16, de Pineda de Mar, i l’horari d’atenció a la ciutadania és de 9 a 14 h, de dilluns a divendres. Telèfon: 93 767 15 60 (ext. 741).