El carrer del Segre de Malgrat opta als premis de la 13a Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo

Ajuntament de Malgrat de Mar

Ajuntament de Malgrat de Mar

El projecte de remodelació i millora del carrer del Segre és candidat als premis de la 13a Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, que promou el MInisteri de Foment. Els autors del projecte són arquitectes del gabinet Territori 24 Arquitectura i Urbanisme.

Han presentat la candidatura a aquesta bienal que pretén ser motor de reflexió i incentiu de noves idees per a l’arquitectura i l’urbanisme. El carrer del Segre es distingeix pel seu asfalt colorejat, on arbres, seients i catifes de fulles pintades són protagonistes.

El projecte va incloure les prioritats que els veïns van definir l’any 2009 en un taller de participació ciutadana. L’obra va servir per donar prioritat a l’espai dels vianants, crear una plataforma única, incorporar arbres, bancs i pèrgoles, i trams de barana així com crear petites places. També es va utilitzar la pintura com a senyalització i com a element diferenciador del carrer.

Amb una pendent del 20%, la proposta de millora del carrer va nèixer de la idea de desdibuixar els límits entre la zona de vianants i la zona de pas de vehicles, el grafisme de la senyalització viària, la disposició dels passamans, els bancs i l’arbrat alliberen la calçada de vehicles, i alhora ajuden a marcar els recorreguts i a crear espais de trobada i de descans a mig camí. La proposta va apostar per utilitzar la col·locació dels arbres per obligar els conductors a reduir la velocitat.

L’arquitecte de Territori 24, Adrià  Calvo, ha explicat que han decidit presentar aquest projecte a la Bienal perquè «és un exemple bastant clar de com amb recursos econòmics escassos -el pressupost de l’obra va ser de 55 euros el metre quadrat, quan la mitjana és d’uns 160 euros- es pot aconseguir un resultat prou digne i amb un caràcter especial. Ens agrada molt aquest projecte. El vam començar l’any 2009 amb la participació ciutadana i vam aconseguir que en aquest carrer que, era complicat perquè amb una forta pendent, a més tenia unes voreres molt estretes i molts cotxes aparcats, els veïns poguessin recuperar aquest espai», ha afegit Adrià Calvo.

Les obres del carrer del Segre es van enllestir al maig de 2014. Les obres de millora del carrer del Segre tenien un cost segons projecte de 100.163,33 euros i van ser adjudicades a l’empresa Excavacions Bermúdez per un import de 56.592,28 euros. La redacció del projecte de l’actuació va comptar amb el suport de la Diputació de Barcelona.

En aquests moments, l’Ajuntament porta a terme les obres de remodelació dels carrers Montnegre, Tordera i Montseny, que tindran la mateixa estètica, ja que formen part del mateix projecte, inclòs en el Projecte d’Intervenció Integral del barri de La Verneda i el Castell.

La XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo

La XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo neix de l’interès per aquelles arquitectures que plantegen alternatives de procés en una època de recuperació del paisatge i de renovació de l’espai urbà de la ciutat i les seves construccions. La Bienal està convocada pel Ministeri de Foment, a través de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, en col·laboració amb el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), la Fundación Caja de Arquitectos i la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas. D’entre totes les candidatures, es farà pública la llista d’actuacions seleccionades.