Tordera congela els impostos de 2016 i bonifica el comerç, la petita empresa i la creació de negocis

Tordera / JFG

Tordera

El ple de l’Ajuntament de Tordera ha aprovat en sessió plenària les noves ordenances i taxes per a l´any 2016. Segons el regidor d’Hisenda, Marçal Vilajeliu, les ordenances s’han treballat  seguint  tres objectius: 1. no augmentar la pressió fiscal als ciutadans; 2. mantenir el control pressupostari dels comptes municipals i 3. promoure polítiques que afavoreixin la reactivació econòmica al municipi.

Durant l’exposició de l punt, el regidor va posar de manifest que al 2016 es mantindran els mateixos preus que els darrers tres anys i no hi haurà modificacions ni increments en cap de les taxes, ordenances ni preus públics.

La novetat de cara al 2016, és un paquet de bonificacions extraordinàries destinades a donar suport a les empreses i comerços locals, afavorir la implantació de nous negocis i vetllar pel teixit agrícola i ramader de Tordera.

En matèria de promoció econòmica, les ordenances per a l’any vinent afavoriran especialment les petites i mitjanes empreses i emprenedors que vulguin obrir noves instal•lacions o renovar les existents.  Així, s’estableix una bonificació del 85% en l’import de la llicència d’obres (ICIO) per a les obres de renovació de negocis inferiors als 300 m2. Per a negocis de fins a 800 m2 la bonificació serà del 75 %, mentre que les empreses majors de 3000 m2 tindran una bonificació del 15%.  A més, s’incentivaran els negocis actuals que generen menys deixalles amb una nova redistribució de la taxa que suposarà una bonificació del 15% al preu de la recollida d’escombraries.

Finalment, els nous negocis que s’implantin a Tordera, de fins a 100 m2, tindran una bonificació del 75% en la llicència d’obertura i se’ls bonificarà en un 100% la taxa d´escombraries el primer any d´obertura i en un 10% el segon any.

En matèria de pagesia, el sector agrícola i ramader veurà reduït en un 20% el coeficient de l’IBI de Rústega.

El regidor d´Hisenda va destacar que aquest és el quart any consecutiu que no s’incrementen els preus dels impostos locals. En declaracions de Marçal Vilajeliu,  des dels serveis d’Intervenció se segueix treballant per mantenir l’equilibri d’ingressos i despeses del pressupost municipal, evitant incrementar la pressió fiscal als ciutadans.

Les noves ordenances i taxes municipals per al 2016 van ser aprovades per els grups de CIU, SOM, PP i PSC.