L’Ajuntament de Calella aprova el pressupost per al 2015

Ajuntament de Calella

Ajuntament de Calella

L’Ajuntament de Calella ha aprovat el pressupost per a l’any que ve que ascendeix a 18.227.000 euros. A grans trets, els comptes del 2015 contemplen una reducció global dels ingressos de gairebé el 3%. El capítol de despeses ascendeix a 6.649.000 euros, que suposa un decrement percentual del 2,11%.

Els comptes s’han aprovat, amb els vots a favor dels regidors de l’equip de govern de CiU i els vots favorables del PSC. Els dos regidors d’ERC hi va votar en contra i el PP es va abstenir.

L’alcaldessa, Montserrat Candini, va destacar que els comptes per al 2015 continuen emmarcats en el context d’ una crisi molt dura i llarga, que afecta a moltes persones que estan en situació d’atur i que des de l’Ajuntament es posa l’accent en les polítiques socials. També subratllava que s’han revisat transversalment totes les partides per evitar incrementar la pressió fiscal dels ciutadans.