Les poblacions de l’Alt Maresme sumaven 91.823 habitants a principis de 2013

Malgrat de Mar

Malgrat de Mar

Segons les darreres dades oficials fetes públiques per l’Instituto Nacional de Estadística, el Maresme va créixer durant el 2012 en prop de 1.000 habitants. La seva xifra oficial de població, a 1 de gener de 2013, és de 437.431 persones (220.551 dones i 216.880 homes), dels quals 91.823 són de l’Alt Maresme, el 21% del total.

Segon informa el Consell Comarcal del Maresme, durant el 2012 Malgrat de Mar va perdre el 0,41% població, Santa Susanna el -0,39% i Calella el -0,32%).

Població               Homes          Dones          Total
Calella                     9.092           9.373         18.469 (-0,32%)
Malgrat de Mar        9.265           9.164         18.429 (-0,41%)
Palafolls                  4.536           4.545           9.081 (+0,60%)
Pineda de Mar      13.114          13.043        26.157 (+0,35%)
Santa Susanna       1.700           1.625           3.325 (-0,39%)
Tordera                   8.336           8.027         16.363 (+0,28%)
.                                                                    91.823 (Total)

Segons l’anàlisi fet per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el 50,53% del conjunt de la població del Maresme s’aplega en els cinc municipis que superen els 20.000 habitants: Mataró, que amb 124.099 ciutadans,concentra el 28,37% de la població maresmenca; Premià de Mar (28.136 habitants, el 6,43% comarcal); Pineda de Mar (26.157 habitants i el 5,98% comarcal); El Masnou (22.595 habitants, el 5,17% comarcal) i Vilassar de Mar (20.030 ciutadans, el 4,58% comarcal).

El Maresme continua sent la quarta comarca catalana més poblada. Concentra el 5,76% de la població catalana, darrera del Barcelonès (el 30,47%), el Vallès Occidental (11,90%) i el Baix Llobregat (10,67%).