L’Ajuntament de Tordera puja la taxa d’escombraries un 2,5% i congela la resta d’impostos per al 2014

Ple de l'Ajuntament de Tordera

Ple de l’Ajuntament de Tordera

L’Ajuntament de Tordera va aprovar el passat dijous en sessió plenària les ordenances fiscals per a l’any 2014. Segons va informar el regidor d’hisenda, Marçal Vilajeliu, l’any vinent no s’incrementarà cap impost i només s’adequarà el preu d’algunes taxes per acostar-les al preu real del cost del servei, com ara la taxa d’escombraries.

En qualsevol dels casos, segons el regidor, aquest increment no serà superior al 2’5% i es mantindran les bonificacions per casos d’especials vulnerabilitat i necessitat. Altres taxes com el preu de l’aigua, el Casal d’Estiu, Can Comte, llicències d’autotaxi o les franges de protecció contra incendis es mantindran com al 2013.

Segons va assenyalar el regidor, l’any vinent s’aplicaran noves bonificacions, com en el cas de l’impost sobre vehicles, que es reduirà en els que tinguin cilindrada inferior als 11’99 cv. També es bonificarà en un 95% l’Impost sobre Construccions i Obres a totes aquelles noves instal·lacions professionals destinades al sector primari.

Per altra banda, les persones en sitació d’atur que inicin un negoci se’ls aplicarà una reducció del 20% en el preu de la llicència d’activitats i a totes aquelles famílies que tinguin tots els membres majors de 16 anys en situació d’atur i siguin receptors de renda mínima també se’ls aplicarà una bonificació en el preu del servei d’escombraries.

Finalment, tal com s’ha fet també aquest any, es mantindran les bonificacions en els casos d’especial necessitat que es derivin de Serveis Socials.

El regidor d’Hisenda va destacar durant el Ple que les ordenances per al 2014 recullen les iniciatives presentades tant per l’equip de govern com les arribades per part dels grups de l’oposició, als qui va agraïr les seves aportacions.

Vilajeliu va anunciar que el departament d’Hisenda ja està treballant en la redacció dels pressupostos del 2014. En aquest sentit va assenyalar que un dels objectius d’aquestes ordenances és poder mantenir el mateix nivell d’ingressos a través dels recursos propis ja que donada la situació actual no està assegurat poder rebre el 35% d’ingressos externs. El regidor va anunciar la voluntat d’aprovar el pressupost de 2014 durant el mes de desembre.