L’alcalde de Tordera presenta el projecte de regeneració urbana i comercial del centre històric

Plaça Concòrdia

Plaça Concòrdia

L’alcaldede Tordera, Joan Carles Garcia, va presentar fa pocs dies davant veïns i comerciants de nucli antic el projecte de regeneració urbana i comercial del centre històric de Tordera.

Aquest projecte es finançarà a través dels Fons Europeu Feder i el programa Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona.

S’impulsa amb l’objectiu de revitalitzar i dinamitzar l’activitat socioeconòmica i amabilitzar els espais i els accessos al centre a través de diferents actuacions urbanístiques. Per desenvolupar el projecte, les àrees de Promoció Econòmica i Urbanisme treballen en un projecte conjunt de dinamització comercial i de reformes urbanes.

Suport a l’activitat econòmica

En matèria de desenvolupament socioeconòmic del centre, el projecte estableix diverses línies d’actuació, algunes de les quals ja s’han impulsat aquest any, com les campanyes de promoció del producte artesà i les activittats de dinamització al carrer i també programes que es desenvoluparan properament, com el Pla Instal·la’t al centre (per promoure l’activitat en locals que actualment estan buits) i el programa Modernitza’t, adreçat a comerciants i emprenedors.

Juntament a aquests programes, el projecte de revitalització socioeconòmica inclou dues línies d’actuació més: el pla de millora i modernització del mercat dels diumenges i l’execució del pla de desenvolupament turístic de Tordera.

Actuacions urbanístiques

Les actuacions de dinamització socioeconòmica aniran necessàriament acompanyades d’obres de millora i regeneració urbana per tal de facilitar l’accés al nucli, amabilitzar els espais, crear noves zones de lleure i de passeig i eliminar barreres arquitectòniques.

Per fer-ho possible, els serveis tècnics del consistori han redactat un projecte que preveu la remodelació de la plaça de la Concòrdia, un nou accés a la plaça de l’Església pel carrer Puigvert, la millora dels aparcaments públics i l’adaptació dels accessos al centre.

L’objectiu de la reordenació de la plaça de la Concòrdia passa per prioritzar zones de vianants i recorreguts comercials, per la creació d’una zona lúdica amb gronxadors infantils i espais d’estada, regularització dels nivells i substitució de paviments i d’enllumenat, renovació de mobiliari urbà, tordera_centreeliminació d’escales, creació de nous espais verds i la millora dels tractaments de murs i de façanes. La font, per la seva banda, es mantindrà, tot i que se’n faran obres de reforma per fer-la més visible i per millorar el tractament de l’aigua. Per altra banda, l’accés a la plaça de l’Església pel carrer Puigvert contempla la reordenació de la calçada per a vehicles, la creació d’un pas peatonal més segur i accessible que l’actual i una zona verda.

Les obres de millora al nucli antic estableixen també la millora de l’accés al centre a través del pàrquing centre vila. En aquest espai es construirà una coberta vegetal entre mitgeres que donarà entrada al carrer Creus, es farà un nou tractament de murs i mitjeres que permetrà instal·lar senyalització singular de la zona, es millorarà el paviment d’accés, s’instal·larà enllumenat i nova senyalització cap a zones d’esbarjo i equipaments d’interès cultural i públic.

La instal·lació de la nova senyalització, d’acord amb el projecte de desenvolupament turístic de Tordera, pretén que s’extengui també a altres indrets i places del centre històric amb l’objectiu de donar a conèixer part de la història de Tordera a través dels equipaments, monuments locals i cases singulars que podem trobar en el recorregut.

Finalment, les obres de remodelació del centre es completaran amb la millora dels aparcaments públics. Es crearan 20 noves places al pàrquing centre vila que es sumaran a les 120 actuals, es millorarà el paviment de la zona d’aparcament de la plaça de la Concòrdia (antic Can Nassos) i s’ordenaran els parquings de darrera de l’Església (33 places) i de la llera del riu, a la pista l’Amistat, que permetrà arribar a les 120 places d’aparcament.

Les obres de millora i remodelació del nucli s’han dividit en tres fases amb la voluntat de no afectar el comerç durant la campanya de vendes de Nadal. Per això, la primera tindrà lloc entre els mesos de novembre a desembre i comptarà amb la reordenació dels aparcaments, la millora de l’accés al centre pel carrer Creus i l’enderroc de part del mur i construcció dels paviments d’accés a la plaça de l’església des del carrer Puigvert.

La segona fase, que serà la mes llarga (de gener a juliol), contempla l’anivellament de la plaça de la Concòrdia, la millora de les instal·acions i la instal·lació del nou paviment. Aquesta fase també compta amb els acabats i enjardinament del nou accés a la plaça de l’Església. La última fase serà la d’instal·lació del nou mobiliari urbà i acabats.

Finalment, mentre durin les obres, el mercat dels diumenges pot veure’s afectat per el trasllat d’algunes parades. Amb tot, l’alcalde va assenyalar que s’intentarà compaginar les obres amb la instal·lació de parades en zones de la plaça que tinguin un accés segur i transitable.

Les obres de regeneració del nucli estan finançades en la seva totalitat per les ajudes del fons europeu Feder i pel programa Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona.