Les administracions invertiran 3,7 M€ en la reconversió turística de Lloret de Mar

En virtut de l’acord signat recentment, durant el període 2017-2019, les tres administracions es comprometen a aportar les quantitats següents: 1,550.000, la Generalitat; 1,550.000, l’Ajuntament de Lloret de Mar; i 600.000, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Algunes de les actuacions prioritzades seran la millora i finalització del camí de ronda de Lloret; la millora i adequació de la plaça Mossèn Pere Torrent; actuacions vinculades a la ciutat esportiva; un pla de dinamització comercial, entre d’altres.

A més, aquest Pla de reconversió de la destinació turística de Lloret de Mar compta des del seu inici amb la participació del sector privat, a través de la Mesa Empresarial del municipi. En aquest sentit, els empresaris adherits es comprometen a invertir un total de 60 milions d’euros també al llarg d’aquests tres anys, per millorar i modernitzar les seves infraestructures i serveis hotelers.

Les inversions a què es comprometen els empresaris de Lloret se centren en la millora de l’oferta d’allotjament, gastronòmica i d’enoturisme, d’oci i comercial i de les activitats esportives i culturals.

Pla operatiu de renovació de Lloret de Mar

El 31 de març de 2014 es va signar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Empresa i Coneixement, l’Ajuntament de Lloret de Mar i la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar, per al desenvolupament programàtic del Pla estratègic de turisme de Catalunya al municipi de Lloret de Mar.

Aquest pla operatiu forma part del primer projecte pilot de reconversió de destinacions madures que posem en marxa a Catalunya. El Pla agrupa les accions en els àmbits següents: connectivitat i mobilitat del municipi; regeneració urbana; modernització, renovació i noves inversions a la planta d’allotjament i en oferta turística en general; eficiència energètica i telecomunicacions; i creació i consolidació de productes estratègics, esdeveniments i segments d’alt valor.

Els objectius que han regit el desenvolupament del Pla són, entre d’altres, l’anàlisi de l’adequació de les activitats turístiques actualment existents; la definició d’operacions concretes per aconseguir les finalitats del Pla estratègic; la millora de la qualitat turística, a través de la priorització d’accions que permetin atraure una demanda desestacionalitzada i incrementar quantitativament i qualitativa la demanda estacional, així com la rendibilitat de les activitats empresarials vinculades al sector; l’anàlisi de l’adequació de les activitats d’oci actualment existents que permeti una millor convivència ciutadana als carrers del municipi; la identificació de possibles nous projectes per al desenvolupament de Lloret de Mar com a destinació turística diferenciada i de qualitat.

Amb aquest projecte a Lloret de Mar, la Generalitat de Catalunya implementa el pla pilot de renovació de destinacions turístiques. Aquesta iniciativa, pionera a Catalunya, respon a les directrius marcades pel Pla Estratègic de Turisme de Catalunya pel que fa a la reconversió integral de les destinacions madures.