Calella preveu que s’allargui la temporada d’estiu

Ajuntament de Calella

Ajuntament de Calella

A pocs dies per disposar de les dades relatives a les pernoctacions que el sector turístic va presentar durant aquest darrer mes de juny, cal destacar el bon comportament d’aquest indicador durant el mes de maig amb un increment del 10,58 % de pernoctacions (220.751 al 2016 vs 199.627 al 2015), segons dades de l’Oficina de Turisme de Calella.

El turisme però és un dels sectors econòmics sensiblement latent als impactes que generen els esdeveniments arreu del món. En aquest sentit, a expenses de poder contrastar els veritables efectes del brexit en el sector turístic (entre ells, la devaluació de la lliura esterlina) val a dir que les expectatives per enguany encara no s’han vist afectades a priori per aquelles reserves realitzades just abans del resultat del referèndum al Regne Unit.

Altrament, cal tenir present que la celebració de l’Eurocopa 2016 (França) o la irrupció de destinacions com ara Bulgària o el Mar Negre entre d’altres poden incidir en un alentiment en les reserves de la primera quinzena del mes de juliol. No obstant això, des d’algunes agències de viatges receptives es preveu que un cop finalitzada l’Eurocopa 2016 es tornin a reactivar les reserves.

Aquestes mateixes agències perceben un final de temporada turística que sembla que enguany s’allargarà especialment pel bon comportament que es preveu del mercat alemany, que recordem, a Calella ocupava el 2015 el primer lloc en el rànquing de pernoctacions.