Es pacten accions conjuntes de promoció dels Jardins de Santa Clotilde, Pinya de Rosa i Marimurtra

El propvinent divendres dia 11 de febrer se signarà un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lloret de Mar, la Fundació Carl Faust i l’empresa Jardí Botànic Parc Pinya de Rosa, S.L. amb el propòsit de desenvolupar accions promocionals dels jardins de Santa Clotilde, Marimurtra i Pinya de Rosa cercant economies d’escala que els permetin de disposar de més recursos  per al seu manteniment i millora.

 

Tots tres jardins, situats a la comarca de la Selva i concretament als municipis de Blanes i Lloret de Mar, van ser creats per iniciatives privades durant la primera meitat del segle passat. Amb alt valor paisatgístic com a denominador comú, constituint béns culturals de gran valor, era aconsellable la mútua cooperació per potenciar-ne el coneixement i l’accés del públic en general.

Firmaran el document l’Il·lm. Sr. Xavier Crespo i Llobet, alcalde de l’Ajuntament de Lloret de Mar, el Sr. Jordi Xena i Ballada, patró de la Fundació Carl Faust, i el Sr. Albert Aynés i Aubía, en representació de la societat gestora del jardí Pinya de Rosa.