Aprovada la segona fase de l’HibriturSelva

Publicat a YouTube el 23-12-2013

Bones notícies per l’HibriturSelva, i és que el Departament d’Empresa i Ocupació ha aprovat la proposta que vam presentar a la convocatòria de programes innovadors del Servei d’Ocupació de Catalunya per continuar amb una segona fase del projecte HibriturSelva.

Això ens ajudarà, en aquest any 2014, a consolidar un programa permanent d’innovació oberta per al sector turístic a la comarca de la Selva. A més de les dinàmiques que ja coneixeu (grups de treball, tallers d’hibridació, plataforma digital…) podrem incorporar les millores que vam detectar durant el primer any i que vam estar comentant al I Fòrum de la xarxa HibriturSelva el passat 10 de desembre.

Per exemple una major visibilització dels membres de la plataforma HibriturSelva; la inclusió d’una etapa d’incubació de projectes (assistència tècnica per aquells projectes que ho requereixen); un mecanisme orientat a afavorir el llançament del producte turístic resultant; accions dirigides a l’ambit de la formació.

Esquemàticament, les accions a desenvolupar en aquest any són:

Font: HibriturSelva

Font: HibriturSelva

1.- Identificació i incorporació de nou talent a la xarxa HibriturSelva: inclusió de nous agents i empreses, i en particular de perfils poc representats en la xarxa inicial
2.- Visibilització del talent i les potencialitats del territori: difusió de perfils, iniciatives i talent de la xarxa per fer emergir connexions i propostes de productes/serveis turístics innovadors.
3.- Formació en l’àmbit turístic per a docents de Formació Professional: incidència transversal de l’àmbit turístic en les especialitats de Formació Professional.
4.- Jornada de difusió HibriturSelva: difusió de l’ecosistema d’innovació oberta, networking i presentació del Programa anual d’innovació oberta – edició 2014.
5.- Crida anual a projectes: convocatòria a propostes pel Programa anual d’innovació oberta – edició 2014.
6.- Tallers de co-creació de producte turístic: formació pràctica per a la creació col·laborativa de productes/serveis turístics.
7.- Transferència de coneixement: transferència de coneixement i metodologies entre els projectes d’innovació turística de diferents territoris.
8.- Assistència per a la innovació oberta en turisme: assessorament i assistència tècnica per a projectes d’innovació turística.
9- II Fòrum de la xarxa HibriturSelva: presentació de resultats del Programa anual d’innovació oberta, avaluació, networking i propostes dels membres de la xarxa.

En aquesta segona fase del projecte seguim tenint com a entitats col·laboradores l’Associació de turisme La Selva comarca de l’aigua i els Ajuntaments de Lloret de Mar, Hostalric i Sant Hilari Sacalm.

El projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de Projectes Innovadors regulat per l’Ordre EMO/280/2013 i està cofinançat pel Fons Social Europeu; el programa està finançat a càrrec dels fons provinents dels Pressupostos Generals de l’Estat.