La Generalitat impulsarà la renovació i modernització d’infraestructures i establiments turístics

El conseller Puigen la compareixença al Parlament

El conseller Puigen la compareixença al Parlament

El conseller Felip Puig va comparèixer ahir davant la Comissió parlamentària d’Empresa i Ocupació per explicar el nou Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i el Pla de Màrqueting Turístic 2013-2015, i fer una avaluació del pla estratègic anterior 2005-2010.

Per donar resposta a una de les prioritats que estableix el Pla Estratègic 2013-2016 el conseller ha anunciat la posada en marxa d’uns plans específics per millorar les destinacions mitjançant la renovació de la planta d’allotjament i dels serveis i infraestructures turístiques -públiques i privades- per adaptar-los a les noves necessitats de la demanda.

El conseller ha explicat que «el primer pla d’ajuts està dotat amb 6 milions d’euros i va dirigit a ens i corporacions locals que vulguin promoure accions de millora en els seus municipis». Felip Puig també ha assenyalat que «s’està definint un segon pla d’ajuts enfocat a la modernització d’establiments i equipaments turístics per evitar l’obsolescència».

El conseller ha informat que el Pla Estratègic 2013-2016 conté les pautes per desenvolupar un model turístic, regit per criteris de «competitivitat sostenible», és a dir, «l’equilibri de la quantitat amb la qualitat del turisme». El Pla identifica 37 projectes per a la seva progressiva aplicació i implantació territorial. Cada un d’ells disposa d’una fitxa on es relacionen, identifiquen i despleguen elements com ara eixos de treball, objectius operatius, agents públics i privats d’implicació i pressupost aproximat per la seva realització.

Nova manera de tereballar

blanes_turisme2

Blanes, vist des de Sa Palomera

El conseller Puig també ha fet referència al Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015, que estableix les línies prioritàries per a la promoció turística de Catalunya i vol incidir en la comunicació i promoció de Catalunya com a destinació turística.

El pla estableix una nova manera de treballar i de fer promoció turística, amb nous productes, amb una col·laboració publico privada més estreta i amb fórmules innovadores i al mateix temps rendibles. Aquest nou Pla de màrqueting Turístic planteja reptes de millora com ara l’increment dels ingressos per turisme; la millora de la despesa diària per turista; la desestacionalització de l’activitat i l’enfortiment de la marca Catalunya.

«El sector turístic -ha assegurat el conseller Puig- ha d’apostar per l’excel·lència, a través de la innovació, la formació i les noves tecnologies. Per al Govern, el turisme és un element clau de reequilibri territorial i de cohesió social».

Durant la seva intervenció a la Comissió, i pel que fa al pla estratègic anterior 2005-2010, el conseller ha explicat que desplegava 48 accions de les quals se’n van completar íntegrament 16, per tant, ha dit, el grau d’assoliment dels objectius va ser desigual.

Balanç de l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET)

La Generalitat ja ha transferit als ens locals un total d’11 milions d’euros procedents de l’IEET, segons ha explicat el conseller Puig en seu parlamentària. Des de la seva implantació a tot el territori català, l’1 de novembre de 2012 fins a aquest mes de setembre, l’impost ha generat més de 34 milions d’euros. D’aquesta xifra total, el 47% l’ha ingressat els establiments de la ciutat de Barcelona i el 53%, els de la resta del territori.

Els recursos econòmics del Fons s’han de destinar a projectes o actuacions que persegueixin els objectius següents:

Foto: Arxiu Blanesaldia

Foto: Arxiu Blanesaldia

a) La promoció turística de Catalunya.
b) L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, i la protecció, preservació, recuperació i millorament dels recursos turístics.
c) El foment, la creació i el millorament dels productes turístics.
d) El desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme.

Els ens locals poden destinar els diners transferits a actuacions com ara l’adequació per implementar segells d’especialitat de la destinació com ara Destinació de Turisme Familiar, Destinació de Turisme Esportiu, Turisme Sènior i Turisme Accessible; pla de formació en idiomes, en atenció al client i en prestació dels serveis; millora de l’experiència turística estimulant la creació de nou producte turístic sobre la base dels recursos turístics de la destinació; aplicació de les tecnologies de la informació i les comunicacions a la millora de l’experiència turística.

Primeres accions finançades per l’Impost

El conseller Felip Puig ha detallat els principals projectes que han estat possible gràcies als primers recursos generats per l’IEET, així com properes accions que s finançaran amb l’impost.

Una de les primeres accions dutes a terme ha estat la campanya de promoció turística de Catalunya d’aquest estiu ha disposat d’un pressupost de 2,5 milions d’euros, el triple que la de fa un any.

A més, els recursos que està generant l’impost turístic permetran impulsar un Pla d’Internacionalització del turisme rural i de l’interior de Catalunya, una de les prioritats del Govern que a més s’identifica en el Pla Estratègic de Turisme.

També vinculat a aquesta línia estratègica de potenciació del turisme interior i gràcies als recursos de l’impost es podrà actualitzar i ampliar la senyalització turística de Catalunya, una tasca que en els últims anys no s’ha pogut implementar totalment per manca de recursos i igualment es podrà determinar el decàleg de les rutes turístiques, ja que es tracta d’un dels principals actius turístics de Catalunya.