Arxiu d'etiquetes: Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de març

Ordre del dia del ple de l’Ajuntament de Blanes del mes de març

Ajuntament de Blanes

Se celebrarà demà dimecres 28 a les 18 hores a la Sala de Plens

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1.-  Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 23 de febrer de 2012.

2.-  Donar compte de resolucions judicials i d’altres temes d’interès municipal

Propostes d’acord de la Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni

3.-  Aprovació del Pla d’Ajust de l’Ajuntament de Blanes per al període 2012-2022, segons estableix el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, i el Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març.

Continua llegint