Arxiu d'etiquetes: extraordinari

Ordre del dia del ple extraordinari de Blanes

La sesió començarà a les 20 hores del dimarts 14 de juliol, a la sala de plens de l’Ajuntament de Blanes

I Part resolutiva – Propostes de Secretaria

1. Modificar l’horari de les sessions ordinàries del Ple municipal.
2. Establir el règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.
3. Creació de la Comissió Especial de la Transparència i Bon Govern.