Avui es presenta a Malgrat el projecte ISACC TorDelta sobre com gestionar el canvi climàtic al delta

Google Earth

El projecte «ISACC TorDelta: implicant a la societat en l’adaptació al canvi climàtic al delta de La Tordera» donarà suport durant nou mesos a la Taula de Treball sobre el delta de La Tordera, impulsada per diverses administracions, científics, entitats i sectors econòmics.

Aquest projecte té com a objectiu crear un espai de debat per a la millora de la gestió integrada del territori deltaic. ISACC TorDelta es presenta avui dijous 23 de novembre a les 19 h a l’Arxiu Municipal de Malgrat de Mar en un acte de participació que inclourà un debat obert.

El projecte ISACC TorDelta compta amb suport del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a través de la Fundación Biodiversidad, i està coordinat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) recerca públic independent que realitza la seva activitat en l’àmbit de l’ecologia terrestre. La proposta pretén crear les condicions necessàries per a la implementació d’estratègies d’adaptació al delta i generar una visió compartida de futur. El projecte formularà recomanacions d’actuacions, adreçades a les administracions implicades.

Té com a objectiu com millorar la manera com es prenen decisions sobre l’adaptació al canvi climàtic del delta de La Tordera. En aquest sentit, des de la taula de treball sobre el delta de la Tordera que es va crear a Malgrat a principi del mes de juny es vol conscienciar, capacitar i transferir informació científica rellevant i recopilar coneixmenets locals.

A més, aquest projecte suposarà l’oportunitat de fer tallers específics per detectar reptes, generar propostes i col·laborar en el co-disseny d’estratègies d’adaptació; així com millorar la governança per a la conservació de l’àrea deltaica, que inclou la zona natural protegida.