L’Hospital de Calella atén 99 parts en el primer mes de servei centralitzat

Hospital de Calella

El 17 d’octubre la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) va procedir a la unificació dels serveis de Ginecologia i Obstetrícia dels Hospitals de Calella i Comarcal de Blanes en un únic dispositiu per a l’atenció a la dona en tot el territori de l’Alt Maresme i la Selva Marítima. Com a conseqüència d’aquesta unificació, des d’aquell dia s’han redistribuït les activitats, potenciant el seguiment de l’embaràs des dels centres d’atenció primària, però centralitzant l’acte del part a l’Hospital de Calella.

A més, s’ha redistribuit l’activitat quirúrgica ginecològica en els dos hospitals, la que no precisa ingrés a l’Hospital de Blanes i la que si en requereix a l’Hospital de Calella.

Els objectius d’aquesta unificació són el de poder oferir una continuïtat assistencial a la població que abasti tots els àmbits de la salut de la dona, de la prevenció de la malaltia i el seguiment de l’embaràs i el part oferint una atenció integral i integrada i prestada per un sol equip de professionals multidisciplinars (metges, llevadores, infermeria…).

Segons informa la CSMS en un comunicat, aquest pla ha comptat des del seu primer moment amb el vist-i-plau del Departament de Salut i respon a les indicacions del Pla estratègic per la Reordenació de l’atenció maternoinfantil en els hospitals de la xarxa hospitalària d’utilització pública. En aquestes quatre primeres setmanes s’han atès a l’Hospital de Calella 99 parts, mantenint-se l’activitat com la resta de l’any.

Les mesures organitzatives estructurals adoptades d’acord amb les previsions d’activitat i la planificació de tot el procés, han permès assumir l’increment de parts que ha representat a l’Hospital de Calella. Cal fer esment en aquest punt que la professionalitat del personal del servei de Ginecologia i Obstetrícia, personal mèdic i llevadores, i la col·laboració dels diferents professionals dels centres de la Corporació, entre els quals cal destacar el del servei de Pediatria, el personal d’Infermeria i els dels serveis d’Urgències, ha facilitat una adequada assistència. També s’han seguit, com no podia ser d’altra manera, els circuits de derivació i priorització entre els dos centres.

Tot i així, la direcció vol recordar que en cas de necessitat puntual existeix un suport especialitzat localitzable que pot ser activat en cas de necessitat i que es realitza permanentment un seguiment per si fos necessaris modificar l’organització del servei per tal de garantir l’atenció a la població.