La Diputació crea una oficina per donar suport en transparència als ens locals

Martí Artalejo

Martí Artalejo

La Diputació de Girona ha presentat avui l’Oficina de Transparència, un servei per donar suport als ens locals perquè puguin complir les obligacions marcades per la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La presentació de la nova oficina ha estat a càrrec de Fermí Santamaria, vicepresident i diputat de Cooperació Local, i Anna Brunsó, tècnica de Participació Ciutadana, que han explicat que la Llei 19/2014 estableix que, a partir de l’1 de gener del 2016, els ens locals (ajuntaments, consells comarcals i consorcis) hauran de tenir publicades als seus webs un total de 128 informacions (vegeu el document adjunt). Això representa una tasca més a desenvolupar pels ajuntaments, que en molts casos acumulen ja moltes competències i tenen pocs recursos humans i econòmics.

És per això que la Diputació ha creat l’Oficina de Transparència, que s’encarrega d’ajudar especialment els 187 municipis gironins amb menys de 5.000 habitants, ja que són els que disposen de menys recursos humans i econòmics.

La manera de fer-ho és oferint a cada ajuntament la possibilitat de tenir un portal de transparència al propi web. Es tracta d’un portal marc elaborat pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) que cada ajuntament podrà personalitzar i que ja tindrà un 40 % de les informacions carregades automàticament. D’aquesta manera, els ajuntaments hauran d’encarregar-se d’emplenar només el 60 % de la informació restant, amb el consegüent estalvi de recursos humans i econòmics que això suposa per als ajuntaments.

A la vegada, cada portal de transparència municipal estarà connectat amb el Portal de Transparència de Catalunya, que recollirà totes les dades de les administracions públiques catalanes.

Tot i així, la tasca de l’Oficina va molt més enllà d’oferir suport per al portal de transparència als ajuntaments, de manera que també oferirà un programa de formació als treballadors dels ajuntaments implicats, a més d’assessorament integral i ajut organitzatiu.

Tota aquesta tasca es fa seguint les directrius del conveni marc que la Diputació va signar el 5 de juny de 2015 amb el Departament de Governació de la Generalitat, el Consorci AOC, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les quatre diputacions de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

Cronologia

— La Diputació de Girona està treballant en matèria de transparència des del 2013. Des de llavors, s’ha aprovat la llei estatal 19/2013, del 9 de desembre, i la llei catalana 19/2014, del 29 de desembre.

— El 5 de juny de 2015, la Diputació signa el conveni en matèria de transparència amb el Departament de Governació de la Generalitat, el Consorci AOC, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les quatre diputacions de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

— Al juny del 2015 es presenta el Portal de Transparència de la Diputació

— L’1 de juliol de 2015 entra en vigor la part de la Llei 19/2014 que dóna als ciutadans dret d’accés a la informació pública.