El desacord entre els treballadors de la CSMS i la direcció obre la via de l’ERO

El dia 6 de juliol la Direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) va presentar als diferents comitès d’empresa de l’Entitat una plataforma de negociació amb la finalitat d’evitar un expedient de regulació d’ocupació que podria afectar el compliment dels compromisos de servei que aquesta institució té amb el Departament de Salut i amb la població de l’Alt Maresme i la Selva Marítima, segons un comunicat de la CSMS.

La plataforma de negociació, oberta a les aportacions dels professionals i als representants legals dels treballadors es basava en la reducció temporal dels incentius econòmics variables per assoliment d’objectius, en la disminució de dies destinats a assumptes personals, entre altres, sempre i quan els resultats econòmics de l’entitat no arribessin a l’equilibri i fessin perillar, per tant, la seva viabilitat a curt termini.

La suspensió temporal d’aquests punts que recull el conveni col·lectiu es proposava com a temporal (2011 i 2012), afectava a tots els empleats de la Corporació i seria revisada en cas de que les condicions de l’entorn es modifiquessin. Amb aquest efecte, la direcció proposava la creació d’una comissió paritària (direcció i professionals) pel seguiment de la qualitat i de l’eficiència econòmica generada.

L’alternativa a aquest  acord era la presentació d’un expedient de regulació d’ocupació que afectaria a la plantilla tot intentant minimitzar l’efecte sobre la població i respectant al màxim el contracte de serveis que l’entitat té amb el Servei Català de la Salut.

El passat 27 de juliol els representants legals dels treballadors varen comunicar a la Direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva el No acord amb la plataforma presentada, el que suposa que s’obre la via prevista per la legislació de l’Expedient de Regulació d’Ocupació temporal (ERO) que contempla un període de consultes (negociació) amb els representants legals dels treballadors amb l’objectiu d’arribar a un acord per poder assolir l’equilibri econòmic de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.