La Diputació de Girona torna a subvencionar aquest curs les llars d’infants municipals

Llar d'infants de Ca la Guidó

Llar d’infants de Ca la Guidó

La Diputació de Girona subvencionarà les despeses de funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal gironines del curs escolar 2013-2014, segons ha acordat la Junta de Govern en aprovar, per unanimitat, una nova línia d’ajuts. L’aportació de la Diputació supera els 6 milions d’euros.

Aquesta és la segona vegada que la Diputació ajuda els ajuntaments subvencionant el funcionament de les llars d’infants. En l’anterior convocatòria, la del curs 2012-2013, la Diputació va subvencionar fins a 6.624 nens de 136 llars d’infants, amb una aportació econòmica aproximada de 6 milions d’euros. El vicepresident primer i diputat de l’Àrea de Règim Econòmic, Miquel Noguer, va justificar aquesta línia d’ajut per fer front a una situació d’emergència social i econòmica.

Els ajuntaments que vulguin optar a aquest ajut econòmic han de presentar una sol·licitud, que ha de seguir el model disponible al web de l’ens supramunicipal. Ho poden fer des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre de 2014. L’ajut màxim al qual poden optar els ajuntaments és de 875 euros per alumne, import igual al de la convocatòria de l’any anterior.

Aquesta línia de subvencions, que es concentra en l’atenció i l’educació als infants de 0 a 3 anys, respon al fet que l’actual situació financera de la Generalitat no li permet mantenir les subvencions destinades al sosteniment econòmic de les llars d’infants municipals, i això està provocant moltes dificultats als ajuntaments a l’hora de mantenir i planificar-ne l’oferta de places.

Davant aquesta situació, la Diputació de Girona, d’acord amb el compromís de col·laboració amb els ajuntaments, especialment pel que fa a atendre les despeses generades pels serveis que tenen una especial significació social i econòmica, ha decidit continuar amb aquesta línia de subvencions a les llars d’infants municipals.