La Diputació de Girona posa en marxa un web de llengua per difondre el bon ús del català


Els Serveis Lingüístics de la Diputació de Girona, encarregats de garantir l’oficialitat dels usos lingüístics de la institució i dels seus organismes autònoms, han presentat aquesta setmana un web de llengua per difondre el bon ús del català.

Aquest web conté la informació del Llibre d’estil que la Diputació va editar l’any 2011, que recull tant criteris de presentació de textos, orientacions d’estil i convencions diverses com eines per ajudar en la redacció de documents administratius i protocol·laris.

El president de la Diputació, Joan Giraut, ha destacat que l’objectiu «és anar una mica més enllà, i per això presentem la versió dos punt zero del nostre Llibre d’estil, que recull els continguts que fins ara podíem consultar en paper i ens els ofereix organitzats d’una manera accessible i dinàmica». Així, ha afegit Giraut, «ens convertim en la primera diputació que posa en marxa un web propi de llengua, i n’estem molt orgullosos, perquè difondre el bon ús del català també és una manera de fer país».

Joan Giraut i Verónica Solà / Foto: Pere Duran

Joan Giraut i Verónica Solà / Foto: Pere Duran

Aquest web conté la informació del Llibre d’estil, que s’organitza en dos blocs: un de teòric, «La llengua a la Diputació, un element d’imatge institucional», dedicat sobretot a aspectes gràfics i de convencions, i un de pràctic, titulat «La documentació administrativa i protocol·lària», en què s’analitzen els diferents elements que caracteritzen els documents de l’àmbit administratiu i s’ofereixen unes pautes i uns models per redactar-los.

Els documents es poden descarregar en PDF i en Word, i l’avantatge que presenta el fet de disposar de les plantilles en format Word és que això permetrà que l’usuari les pugui aprofitar i adaptar a les seves necessitats.

Dubtes frequents

A l’índex general del web, hi trobem els apartats «Temes destacats» i «Dubtes freqüents». A Temes destacats hi ha aquells apartats del Llibre d’estil que probablement es consulten amb més freqüència: els signes de puntuació, les llistes d’abreviacions, l’ús de les majúscules i les minúscules, o els documents administratius.

Per altra banda, l’apartat Dubtes freqüents està dedicat a qüestions lingüístiques que solen generar dubtes, com per exemple si hem d’aixecar o estendre una acta, si enviem un e-mail o un correu, etcètera. Aquesta llista no és tancada, sinó que s’anirà ampliant periòdicament. El web també disposa de diferents cercadors que faciliten l’accés a tots els continguts, i permet compartir la informació que conté per mitjà del correu electrònic i de les xarxes socials Facebook, Twitter, Google Plus i Pinterest.

La cap dels Serveis Lingüístics de la Diputació, Verónica Solà, ha apuntat en el decurs de la presentació que «aquesta eina ofereix moltes recomanacions perquè els textos escrits siguin més entenedors».

Utilitat

El web pot ser útil tant per al personal de la Diputació i dels seus organismes autònoms com per als treballadors dels 221 ajuntaments gironins; és a dir, en general, per al personal de l’Administració local. També hi poden trobar elements d’interès professionals d’entitats o empreses relacionades amb la corporació, així com qualsevol persona aliena a l’Administració que s’hi hagi de dirigir o que tingui interès per la llengua.

Joan Giraut ha manifestat també que «estem satisfets d’haver desenvolupat un web de llengua dinàmic i participatiu. Dinàmic perquè anirà ampliant els seus continguts periòdicament i s’anirà adaptant a les necessitats dels usuaris. I participatiu, perquè preveu que els usuaris es puguin adreçar als Serveis Lingüístics per plantejar-los consultes, i perquè permet que els continguts del web es puguin compartir a través de les xarxes socials, que, com bé sabeu, la Diputació de Girona està potenciant en els darrers temps».