El Govern impulsa nous ajuts d’habitatge per a aturats de llarga durada

El conseller Santi Vila

El conseller Santi Vila

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha anunciat avui, en resposta a una pregunta parlamentària del grup de de CiU, la posada en marxa d’una nova línia d’ajuts destinada específicament a persones en situació d’atur de llarga durada i amb ingressos molt baixos. Es tracta d’una prestació preventiva, amb la voluntat d’evitar desnonaments i adreçada a solucionar situacions urgents de famílies que no poden esperar a les convocatòries ordinàries.

Aquest col·lectiu d’aturats de llarga durada, especialment vulnerable, podrà optar a ajuts d’entre 100 i 200 euros mensuals durant un any, bé sigui per pagar el lloguer o la hipoteca. La nova prestació, que es posarà en marxa a finals de febrer, té una dotació pressupostària de 7 milions d’euros i s’estima que se’n podran beneficiar unes 4.000 famílies.

El conseller Santi Vila ha explicat que es tracta «d’ajuts preventius» per «donar suport a persones que veuen cronificada la seva situació d’atur». Aquesta nova prestació d’urgència respon «al compromís del Govern de Catalunya amb les polítiques que protegeixen les persones i eviten desnonaments».

D’altra banda, el Departament també treballa per incrementar el parc d’habitatges de lloguer a preu social per tal de satisfer les necessitats dels ciutadans que no poden accedir a un pis a preu lliure. En aquesta línia d’actuació s’inscriu l’aplicació d’un nou impost que gravarà els habitatges buits de propietat bancària per estimular les entitats a treure’ls al mercat a preus reduïts.

El conseller Vila ha explicat que la intenció del Departament és disposar aquest 2014 de fins a 1.000 pisos més per destinar-los a lloguer social, en les 70 poblacions on existeix una demanda acreditada d’habitatge.

El Departament de Territori i Sostenibilitat té com una de les seves prioritats aquesta legislatura la lluita contra l’exclusió social residencial. En aquest sentit, ofereix diverses prestacions per ajudar als ciutadans amb problemes econòmics a seguir vivint en el seu habitatge habitual, que és l’objectiu prioritari, i també per pal·liar les conseqüències d’un possible desnonament si aquest s’ha arribat a produir. Totes les línies de subvencions existents es vehiculen a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Més de 24.000 llars ateses

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va canalizar al llarg de 2013 ajuts per a un total de 24.167 llars. D’aquestes, 18.919 van rebre algun tipus de prestació per al pagament habitual del lloguer, mentre que 2.703 van resultar beneficiàries d’alguna de les línies d’ajut urgents, bé sigui per afrontar deutes en el pagament del lloguer o de la hipoteca o per trobar una altra llar en cas d’haver patit un desnonament. Igualment, 1.687 famílies residents en el parc públic de la Generalitat van rebre ajuts implícits per continuar-hi vivint.

El servei de mediació Ofideute va aconseguir tancar 400 expedients amb una solució pactada entre el ciutadà que no pot seguir pagant el seu pis i l’entitat bancària corresponent.

Pel que fa als casos més urgents, la Mesa d’Emergències va facilitar una llar a 360 famílies, i es van cedir 98 pisos més a entitats i associacions dedicades a lluitar contra l’exclusió social.

Per tal de continuar amb aquestes polítiques d’habitatge diversificades, els pressupostos de la Generalitat per aquest 2014 hi consignen una partida de 58,5 MEUR, front els 51 MEUR que es van preveure per al 2013.