Recomanacions de seguretat per als participants de l’acte Via Catalana cap a la Indepèndencia


Els Mossos d’Esquadra han elaborat aquestes recomanacions de seguretat per a les persones que demà participaran a la Via Catalana cap a la Indepèndencia. Afecten tot el recorregut de la Via Catalana tant si és tram urbà com interurbà. S’hi fa referència directa a la carretera perquè és un entorn especialment perillós.

Recomanacions generals de seguretat

En cas d’urgències, davant qualsevol situació de risc, informeu al servei policial o de l’organització més pròxim. Si no és possible, truqueu al 112 i expliqueu de quin tipus d’emergència es tracta i on sou. Recordeu que cada 100 metres hi ha fites on trobareu el punt quilomètric. Si no en veieu cap, indiqueu el poble més pròxim. Convé que després estigueu al cas del telèfon per si la policia necessita posar-se en contacte amb vosaltres per demanar més dades.

Davant qualsevol situació d’urgència durant la durada i el recorregut de l’acte, la policia pot donar ordres i instruccions que s’han de complir rigorosament.

Perill d’incendi

Es pot donar el cas que estigueu a prop d’un lloc boscós o amb vegetació. El risc d’incendi sempre és latent i per això cal ser extremadament prudent.

 No llenceu burilles ni cap objecte que pugui provocar un incendi com bengales, dispositius pirotècnics, etc.

§ Si veieu alguna persona que no respecta això, expliqueu-li amablement del risc existent. Si no canvia d’actitud, informeu-ne a la policia.

§ Si veieu una columna de fum o cap indici que s’estigui produint un incendi, informeu immediatament al servei policial més proper. Si no en localitzeu cap, truqueu al 112.

§ Si sou molt a prop d’una benzinera o un lloc amb productes inflamables, extremeu aquestes precaucions. Recordeu que l’ús de telèfons mòbils està prohibit a les benzineres.

Nens

§ Si us acompanyen nens, extremeu les precaucions. És molt possible que els nens associïn l’acte a un entorn segur, però no oblideu que sou estant al carrer o la carretera. Els nens poden tenir sensació d’invulnerabilitat. Els adults, no.

§ Recomanem, especialment per als nens més petits, que portin un paper o un penjoll on estigui anotat un número de telèfon de contacte dels pares o persona responsable.

§ Si trobeu un nen perdut, informeu al cos policial o membre de l’organització més pròxim. Ens en farem càrrec i l’atendrem.

Punts de trobada o referència

§ Si participeu a l’acte amb familiars, amics o altres grups de persones, recomanem que acordeu un punt de trobada conegut per tots.

§ També que tingueu referències de punts de suport que poden ser útils com restaurants, fonts, benzineres, servei d’organització, etc.

§ Tingueu els mòbils carregats i els números de telèfon de les persones que us acompanyen a mà.

Obstacles a la via

§ Quan finalitzi l’acte i abandoneu la carretera o el carrer, aquest ha de quedar lliure d’obstacles o elements que puguin posar en perill la circulació de vehicles.

via

§ Si observeu algun objecte que pugui afectar la seguretat viària, retireu-lo de la calçada o informeu al servei policial més proper. Igualment aviseu a la policia si hi ha cap senyal de trànsit tapat o malmès.

Objectes perduts

§ Si us trobeu un objecte perdut, lliureu-lo a l’agent de policia més proper i informeu de la zona o tram on l’heu trobat.

§ Si heu perdut algun objecte, poseu-vos en contacte amb el cos de policia local o la comissaria de mossos més propera al lloc on penseu que heu perdut l’objecte.

§ Si porteu objectes personals (càmeres fotogràfiques, PDA, telèfons mòbils etc.) facilitarà molt la seva recuperació, en cas de pèrdua, si estan marcats amb un número de telèfon de referència.

Conflicte entre persones

§ En cas d’iniciar-se alguna discussió no perdeu l’autocontrol. Petites diferències poden acabar en greus enfrontaments amb conseqüències molt desagradables. Intenteu reconduir la situació. No caigueu en la provocació. Eviteu l’enfrontament.

§ Si sou víctima d’un fet especialment greu, informeu a la policia. Seran els professionals de l’ordre públic els que neutralitzaran la situació i seran garants dels vostres drets.

§ Depèn del lloc on us trobeu, poden donar-se situacions de saturació de persones amb interessos comuns. Sigueu tolerants. Contribuïm entre tots a que no hi hagin conflictes.

Recordeu que la carretera és un entorn perillós especialment per als vianants. Extremeu la precaució i estigueu atents al trànsit. Penseu que hi haurà moments en què compartiran l’espai vianants i vehicles i qualsevol badada o error pot acabar sent un accident. No baixeu en cap moment la guàrdia.

Recordeu que els mossos d’esquadra, les policies locals i la resta d’operadors estan per donar-vos protecció i suport en tot moment. És important, però, que seguiu les indicacions de la policia perquè de la vostra col·laboració dependrà en bona part l’èxit de l’esdeveniment.

Recomanacions per a l’execució de l’acte

El desplaçament fins al punt designat

§ Programeu amb antelació aquest desplaçament. Intenteu fer-lo, si és possible, a peu o amb servei públic. Si heu d’utilitzar un mitjà privat de transport ocupeu el màxim de places possibles. Intenteu preveure un lloc d’estacionament fora de la Via Catalana.

§ La xarxa viària catalana quedarà afectada no només en els trams on es desenvolupa la cadena humana sinó també les rutes d’accés. No deixeu el desplaçament per a l’últim moment, és possible que no pugueu arribar al punt de destinació. A partir de les 13.00 hores començaran les restriccions a les vies d’accés.

§ És possible que arribeu a algun punt on els controls policials hagin restringit la circulació. Expliqueu la vostra situació i els agents us atendran i orientaran però, en qualsevol cas, seguiu sempre les seves indicacions.

Els policies són els que tenen el coneixement de l’estat del dispositiu. L’arribada a la carretera, al carrer o punt designat Si arribeu amb el vostre vehicle privat i heu d’estacionar a la mateixa Via Catalana, tingueu present:

§ Aparcar, si és possible pel disseny de la via, en el voral dret del carril de circulació sentit nord, sentit França, costat mar.

§ El vehicle ha de quedar orientat en sentit nord.

§ No l’aparqueu en ponts, viaductes, túnels o llocs específicament prohibits.

§ Quan abandoneu el vehicle, no creueu la calçada per anar al carril sentit sud si no teniu prou visibilitat respecte al trànsit d’aproximació. Controleu els dos sentits de la marxa. Si teniu dubtes no us la jugueu. Espereu que es pacifiqui el trànsit o el suport de la policia o els voluntaris.

L’espai destinat a les persones per fer la cadena humana és el carril sentit sud, sentit País Valencià, costat muntanya.

Mentre es prepara l’acte i el trànsit està obert o parcialment obert, recordeu no ocupar la calçada de circulació. Aprofiteu els vorals, refugis o altres espais per aconseguir més seguretat. Preferentment els de sentit sud.

Els vianants no han d’ocupar mai el carril sentit nord. Durant tot l’acte, aquest carril serà utilitzat com a carril de serveis urgents.

Cadena humana 17.14

En aquest moment començarà la cadena humana de unes 400.000 persones. A partir de les 17.00 h presteu atenció al personal de l’organització.

També forma part de l’acte un reportatge fotogràfic de totes les persones participants. Per realitzar-lo és fonamental que seguiu les indicacions dels voluntaris de manera ràpida i atenta.

§ És molt important que la cadena se situï el màxim possible sobre la línia del voral del carril, sentit sud o encara més endins si el voral és practicable.

§ Això permetrà augmentar la distància del fotògraf i per tant d’una sola vegada fotografiar més persones.

§ Ja sigui en àmbit urbà o interurbà hi ha d’haver uns 7 metres de distància entre el fotògraf i la cadena.

Buidatge

La concreció de l’horari de buidatge dependrà de la zona. Hi ha, però, unes franges horàries de referència.

18.00 h – 18.30 h. Fase 1 de buidatge

§ Abandonament de la zona a peu: és farà circulant en sentit sud, carril costat muntanya, intentant caminar sempre pel voral.

§ Abandonament de la zona en vehicle estacionat a la via. Els vehicles abandonaran el punt iniciant la marxa en sentit nord.

§ Els vehicles circularan extremant les precaucions respecte als vianants. No es faran canvis de sentit .

§ Els vehicles intentaran arribar a la seva destinació eludint en el possible les vies on s’ha realitzat la cadena humana.

18.30 h – 19.00 h. Fase 2 de buidatge

§ Progressiva normalització de la via. Comença a autoritzar-se la circulació dels vehicles en tots dos sentits de la marxa.

§ Màxima precaució per part dels vianants que estiguin a la calçada. Obligatori circular pel voral.

19.00 – 20:00 h. Fase 3 de buidatge

Progressiva normalització del trànsit en tots dos sentits de la marxa. Alliberament de vehicles estacionats en el voral.

Retorn al domicili

§ No abaixeu la guàrdia i tingueu paciència. La normalitat viària trigarà a recuperar-se.

§ És possible que trobeu retencions o aturades sobtades. Circuleu amb velocitat moderada i estigueu especialment atents a la conducció.

§ Un accident pot comportar greus conseqüències personals, però en qualsevol cas afegiria un element més de distorsió sobre la recuperació de la normalitat, afectant a multitud d’usuaris.