Durant el 2018 el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva va recollir 1.200 gossos

Consell Comarcal dela Selva

El Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) ha presentant la memòria d’activitats 2018 aquest dijous -11 d’abril- al matí en el marc de la roda de premsa de presentació dels resultats de la memòria 2018 a Tossa de Mar.

Durant l’any 2018 s’han recollit un total de 1.304 animals, 1.203 gossos i 101 gats. Aquesta xifra que s’observa durant l’any 2018 ha comportat un lleuger augment de les xifres d’animals recollits durant l’any 2017 i l’any 2016. Des de l’any 2010, el nombre de serveis requerits va anar reduïnt-se de forma progressiva fins l’any 2015 que es van atendre 619 serveis. Amb tot, el 2016, el 2017 i el 2018 les xifres d’animals atesos es van anar incrementant fins a duplicar el nombre d’animals gestionats durant l’any 2015. I és que s’ha passat de 619 animals recollits l’any 2015 a 1203 animals l’any 2018. L’any 2016 es van recollir un total de 912 animals, l’any 2017 ja es van recollir 1078 animals.

El conseller de Sostenibilitat, Franscesc Xavier Becerra, ha explicat: “si bé el nombre de gossos per habitant s’ha incrementat en els darrers anys, les dades són indicatives d’una major responsabilitat per part dels propietaris, principalment en el que fa referència a la identificació.”

Pel que fa el nombre d’animals perduts i que han estat recollits i retornats als seus propietaris van ser 657, la qual cosa significa un 55% de recuperació el 2018. Els municipis amb un major nombre de gossos recollits van ser Blanes amb 89, seguit de Vidreres amb 85, , Lloret de Mar amb 67, Sils amb 56 i Maçanet de la Selva amb 52 gossos. A aquestes poblacions les seguirien Caldes de Malavella amb 50 gossos, Tossa de Mar amb 30 gossos; Santa Coloma de Farners i Riudarenes amb 22 gossos i, finalment Riells i Viabrea amb 11 gossos.

Tal com ha explicat el mateix Becerra, el percentatge de recuperacions és possiblement la dada més important de totes, especialment si considerem l’evolució en el temps. I és que per primera vegada des de l’obertura del centre de percentatge d’animals retornats als seus propietaris supera el d’abandonaments. Aquesta fira és, sens cap dubte, fruit del major nombre d’animals identificats que recollim.

L’any passat va ser el que més animals s’han retornat als seus propietaris, un 55 per cent dels gossos recollits han retornat amb els seus propietaris, la major part voluntàriament fruit de la recerca dels propis propietaris i un altre forçats per l’obligació de venir a buscar-los davant el risc de ser sancionats per abandonament de la seva mascota. L’increment en el nombre de recuperacions vé justificat, principalment, per l’augment en el nombre d’animals recollits i identificats amb el microxip i a la col•laboració ciutadana amb la recerca de propietaris mitjançant les xarxes socials.

Consell Comarcal de la Selva

El nombre d’adopcions durant l’any 2018 ha estat de 498 gossos, la qual cosa significa que continua la tendència favorable que es va assolir l’any 2017. Els anys 2014 i 2015 es va estancar en 330-340 adopcions, el 2016 va significar una ruptura amb 406 adopcions i l’any 2017 es van adoptar 507 gossos, xifra mai assolida al Centre d’Acollida d’Animals de la Selva.

Del conjunt de gossos adoptats cal destacar que un 46% són adopcions a ciutadans particulars i, la resta, un 22% són mitjançant la col•laboració de protectores nacionals i internacionals amb les que tenim signats convenis de col•laboració.

La major part de les adopcions es fan a la comarca de la Selva, amb un 46% (230 gossos) i d’altres comarques, principalment de Girona i Barcelona amb un 28% (137 gossos).

Les cessions a protectores col•laboradores signifiquen un 22% ( protectores de Catalunya un 8% -40gossos- i protectores internacionals un 14%-72 gossos- ).

El conseller, Francesc Xavier Becerra, ha explicat que es necessària la col•laboració amb les protectores, tant les locals com les internacionals per tal de mantenir en òptimes condicions la capacitat d’ocupació del centre comarcal.

Actualment, el Consell té acords signats amb diverses protectores, que permet de cessió dels animals fent-se càrrec de les despeses d’identificació i esterilització. D’aquesta manera es pot donar sortida animals de difícil adopció, donar sortida a animals que porten molt temps i encara no s’han adoptat i també fer-se càrrec de cadellades molt petites i fer espai quan el centre està molt saturat. Es tracta d’adopcions fetes a països estrangers, especialment Alemanya, mitjançant acords de col•laboració en protectores d’aquests països. Són animals que en el 90% ja van directament a domicilis de destí, els gossos són directament adoptats mitjançant internet i finalment són traslladats, la resta un 10% van a la protectora de destí que els integra com a residents o a l’espera d’una adopció. Aquest tipus d’adopció és la única vàlvua que tenim per regular l’espai ocupat al Centre d’Acollida d’Animals de la Selva.