I Concurs de Pintura Ràpida Josep Beulas a Santa Coloma de Farners

El pintor Josep Beulas / Foto: La Selva Comunica

El reconegut pintor Josep Beulas va néixer a Santa Coloma de Farners. Des de fa molts anys viu a Osca, però, manté una estreta relació amb la capital de la Selva i amb la Casa de la Paraula, un projecte en el que s’ha implicat des dels seus inicis i que ha estat inaugurat amb la col·lecció de quadres que Beulas ha cedit a l’Ajuntament.

Ara, l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i la Casa de la Paraula convoquen la primera edició del Concurs de Pintura Ràpida Josep Beulas que tindrà lloc el dissabte 15 de setembre i en el que hi podran participar totes les persones que ho desitgin que siguin majors d’edat.

 

En total és repartiran 800 euros en premis:

– Obres sobre tela:

Primer premi: una aquarel·la de Josep Beulas (Premi Josep Beulas).

Segon premi: 300 euros (Premi Ajuntament de Santa Coloma de Farners).

– Obres sobre paper:

Un únic premi de 300 euros (Premi Diputació de Girona)

– Premi a l’artista local: 200 euros (Premi Ajuntament de Santa Coloma de Farners)

Les inscripcions es realitzaran entre les 9 i les 11 del matí, a la Casa de la Paraula. Cada participant presentarà un/s quadre/s preparat/s en un sol color (tela o paper). S’admetran, com a màxim, dos suports per a treballs a l’oli i quatre per a altres tècniques.

En el moment de fer la inscripció, es procedirà a segellar les teles o papers que es portin. El tema serà de lliure elecció, però haurà de tenir relació amb el municipi de Santa Coloma de Farners .

L’artista podrà escollir la tècnica i l’estil que consideri més adient per a la realització de la seva obra, cenyint-se en cada cas a les mides dels quadres que s’assenyalen a continuació:

La mida de les obres per a qualsevol tècnica serà:

– Per a les obres sobre tela, màxima de 60 x 81 cm (25 paisatge) i mínima de 38 x 55 cm (10 paisatge).

– Per a obres sobre paper, màxima de 60 x 81 cm (25 paisatge) i mínima de 18 x 23 cm.

Una vegada acabades les obres, es presentaran en el suport segellat (tela o paper) a la Casa de la Paraula entre les 14 i les 16 hores de la tarda. Només s’admetrà una obra per artista i per cadascuna de les tècniques.

Les obres en tela es lliuraran muntades amb bastidor i sense cap mena de marc o protecció i les obres sobre paper s’hauran de presentar sobre un suport lleuger de cartró o tablex , però també sense cap mena de marc o altra protecció. A les 16 h, un cop acabat el concurs, es reunirà el jurat per qualificar les obres, i a les 20 h es farà públic el dictamen i es procedirà al lliurament dels premis.

A més a més, el jurat seleccionarà les obres que, al seu judici, siguin mereixedores de ser exposades a la sala d’actes de la Biblioteca Joan Vinyoli, durant la Festa Major d’aquest any. A continuació del lliurament de premis, es procedirà a la inauguració de l’exposició de totes les obres seleccionades a la Biblioteca Joan Vinyoli, que estarà oberta al públic durant els dies de la Festa Major.

El jurat podrà declarar deserts els premis si considera que no hi ha cap obra presentada mereixedora d’algun d’aquests. Les obres premiades de cada especialitat restaran com a propietat de l’Ajuntament i passaran a formar part del fons de la Casa de la Paraula. Les altres obres, inclosos els accèssits, podran ésser retirades en la forma que especifica la base 9.