Lloret contracta quatre informadors cívics a través del programa ‘Enfeina’t’ del Servei d’Ocupació de Catalunya

Ajuntament de Lloret de Mar

La Secció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lloret de Mar, a través del Programa Enfeina’t del Servei d’Ocupació de Catalunya, ha contractat un total de quatre informadors cívics que des de principis de maig recorren la població amb l’objectiu de dur a terme tasques informatives a visitants i residents, i ajudar a combatre actituds incíviques que vagin en detriment del bon manteniment de les platges i l’espai públic.

Aquest programa, cofinançat per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri, té una durada de 6 mesos.

L’objectiu és posar en coneixement de tothom els recursos i serveis de la població, informar sobre les ordenances que regulen la convivència, vetllar pel manteniment de l’espai públic, així com sensibilitzar la ciutadania sobre qüestions mediambientals i de civisme. La finalitat última és millorar l’experiència de gaudir dels espais públics, posar en valor els recursos locals, i evitar conductes incíviques que es puguin produir per part dels ciutadans informant d’una manera pedagògica i educativa.

Per altra banda, també està prevista, per a principis de juliol, la contractació dins del mateix programa de vuit persones de personal de manteniment. En aquest cas, i amb la mateixa línia de treball que els informadors cívics, aquestes persones desenvoluparan tasques de manteniment i reparació de l’espai públic.

Segons paraules del regidor de Promoció Econòmica, Jordi Orobitg: «El 2017, mitjançant programes de foment de l’ocupació, l’Ajuntament va contractar un total de 42 persones. Això ens permet inserir laboralment els beneficiaris dels programes, que milloren substancialment les seves competències i, per tant, les seves futures possibilitats de treball i alhora l’administració presta més i millors serveis a residents i visitants».

El programa Enfeina’t està destinat a l’acompanyament en la inserció laboral i la contractació de persones desocupades de llarga durada, amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació per evitar així la cronificació del seu estat i facilitar-los experiència professional per a la seva inserció laboral.