L’equip de govern de Santa Coloma estudiarà la possibilitat de millorar la gestió de l’aigua

Aquesta proposta es va aprovar durant el ple extraordinari de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners celebrat el passat dilluns amb els vots de CiU, PSC (equip de govern) i l’oposició dels regidors del PP, CPC i ERC, mentre que el representant de la CUP va excusar la seva assistència al ple.

 

Amb aquesta aprovació, l’Ajuntament dóna compliment a un acord de ple del passat mes de març per tal d’estudiar l’oportunitat de canviar l’actual model de concessió administrativa pel de constituir una societat mercantil d’economia mixta per dur la gestió del servei públic del cicle integral de l’aigua.

Segons va explicar en la sessió de ple l’alcalde de Santa Coloma de Farners, Antoni Solà, la gestió del cicle de l’aigua que s’ha fet fins ara amb l’empresa Sorea «ha funcionat molt bé, però la gestió és millorable: busquem agilitat i eficiència. Volem treure més rendiment de la xarxa de l’aigua, una part del negoci haurà de repercutir en el ciutadà i en la millora de la xarxa».

Un cop aprovat el canvi de model actual de gestió del cicle integral de l’aigua pel de societat d’economia mixta, es redactarà el plec de clàusules administratives i tècniques que haurà de regir el procés de contractació per a la selecció del corresponent soci privat i els estatus de la futura societat mercantil d’economia mixta.