Entren en funcionament les plaques de l’edifici de l’Ajuntment de Santa Coloma de Farners

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Ja han entrat en funcionament els 39 panells de 9kW de potència, la instal·lació solar fotovoltaica que generarà electricitat per a l’autoconsum de l’edifici de l’Ajuntament.

Amb un cost total de 37.293 euros, dels quals 6.987 han estat subvencionats per la Diputació de Girona, dins la campanya “Del Pla a l’acció”, adreçada als ajuntaments per tal d’executar accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.

Es preveu que aquesta instal·lació generi anualment 14.000 kWh, el que representa el 60% del consum total de l’edifici consistorial i que, d’aquesta manera, s’aconsegueixi un estalvi econòmic anual de 3.600 euros en la factura d’electricitat.