Tossa té un deute amb 319 proveïdors d’1,9 milions d’euros

L’Ajuntament de Tossa de Mar ha informat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que té 319 factures pendents amb 136 proveïdors per import d’1.905.735,95 euros fins a 31 de desembre de 2011. Cal recordar que l’Ajuntament de Tossa aplica des de juliol de 2011 un pla de contenció de despeses i de millora dels ingressos dins de la reobertura del Pla de Sanejament. Aquestes mesures han permès reduir el deute municipal i donar els primers passos per assolir l’equilibri pressupostari.

En aquest sentit, l’esforç de l’Ajuntament per gestionar amb seriositat els pagaments als proveïdors ha permès pagar, des de juliol de 2011, més de 2,4 milions d’euros en factures pendents. Concretament, 1.210.000 euros entre juliol i desembre de 2011; 246.000 euros aprofitant la línia ICO 2011; i 952.000 euros, dins de l’any 2012.

Els tècnics municipals treballen ara en la redacció del Pla d’Ajustament que exigeix el Govern Central per a poder accedir al nou fons de crèdits, i que ha de estar aprovat per ple i redactat abans de finals de mes.

L’alcaldessa Gisela Saladich afirma que «l’obtenció de financiació d’aquest fons de crèdits suposaria un respir important per a la tresoreria municipal» i conclou que «estem fent els deures i aviat tindrem enllestida la liquidació del pressupost de 2011 i una imatge real de la situació econòmica municipal. Aquesta informació la farem arribar a tots els veïns».