L’equip de govern de Lloret inicia els tràmits per crear la Sindicatura Ciutadana

Ajuntament de Lloret de Mar

L’equip de govern de Lloret de Mar, seguint l’acord que es va establir entre CIU i ERC, està treballant per donar forma al reglament pel qual es procedirà a escollir titular de la Sindicatura Ciutadana de Lloret de Mar. Aquesta és una de les eines que es posen al servei de la ciutadania per al control i fiscalització dels actes de l’administració, tal com constava en el programa electoral d’ERC. La creació d’aquesta figura va ser un dels punts que es varen negociar per a la incorporació del regidor de ERC al pacte de govern.

L’alcalde de Lloret de Mar, Romà Codina (CiU), i el tercer tinent d’alcalde, Jordi Orobitg (ERC), han volgut destacar amb aquesta iniciativa el seu compromís amb la transparència com a principi primordial per a generar la confiança de la ciutadania vers
les institucions.

El reglament regulador de la Sindicatura Ciutadana serà consensuat amb la resta de grups amb representació al consistori i sotmès al proper Ple. Després de fer la tramitació de conformitat segons el procediment legalment establert, es constituirà una comissió integrada per tots el portaveus municipals per procedir a l’elecció de qui hagi d’ostentar el càrrec.