El pressupost pel 2012 de Hostalric ascendeix a 4 milions d’euros

El pressupost 2012 de l’Ajuntament d’Hostalric s’eleva a 4.003.727 euros i és la primera vegada que s’aprova amb el consens de tots els grups municipals. Aquest és un pressupost molt auster i de contenció. Les obres de restauració del castell són l’única inversió prevista amb un pressupost de 548.000 euros. Malgrat tot, aquesta actuació està supeditada a que es rebi una subvenció de 411.000 euros que es va acordar amb l’anterior govern central.

 

El pressupost d’Hostalric d’aquest obre la porta a la participació ciutadana gràcies a una proposta d’ERC, que es va aprovar per unanimitat al ple ordinari del passat mes de desembre. S’hi han reservat 25.000 euros que es destinaran donar satisfacció a propostes ciutadanes que facin referència a iniciatives de millora a la zona esportiva, joventut i cultura i a l’arranjament de la via pública. La figura del pressupost participatiu permet que sigui la gent qui, directament, triï com vol gastar part dels diners dels què disposa l’Ajuntament, mitjançant l’aportació de propostes i votant-les. El procés participatiu està obert a tots els veïns que hi vulguin participar. En aquest moment s’està elaborant el protocol i el corresponent procediment participatiu.