Tossa col·locarà una nova malla per evitar despreniments sobre el geriàtric

L’Ajuntament de Tossa invertirà més de 21.058 euros en la col·locació d’una nova malla per evitar despreniments sobre una de les parets de l’edifici del geriàtric municipal. L’Ajuntament ha encarregat els treballs a l’empresa TALIO SA, de Gavà i les obres s’iniciaran després de festes de Nadal.

Dins del pla de millora de les instal·lacions del geriàtric municipal, l’entitat gestora, Fundació Vallparadís, ha presentat un informe sobre l’estabilitat d’un talús situat a les instal·lacions de la residència. L’objectiu de l’informe és descriure l’estat en que es troba el talús i donar un seguit de consideracions de cara a la seva estabilització.

El talús està situa en la part posterior de l’edifici, a tocar de la carretera GI-682 i presenta una protecció mitjançant una xarxa de triple torsió recoberta amb malla de poliamida. Segons la informació facilitada per la direcció del centre, la residència es va obrir l’any 2003 i sempre hi han hagut petits despreniments de material, que es van augmentar quan es va despendre part de la xarxa de triple torsió instal·lada.

El talús presenta problemes d’estabilitat, causada principalment per dos motius:
1. Les característiques dels materials que el composen, sorres amb matriu llimosa amb poca cohesió.
2. L’elevat pendent del talús.

Per tal de solucionar aquestes inestabilitats, es va col·locar una xarxa metàl·lica de triple torsió recoberta amb una malla de poliamida. Aquests elements han funcionat correctament en algunes parts del talús i en altres es troben deteriorats i, fins i tot, fora d’us, ja que s’ha després la xarxa en una zona del talús. El material que s’ha després del talús i que es troba acumulat a la paret de l’edifici pot ser perjudicial per a l’edifici ja que a part d’estar provocant unes empentes a la façana de l’edifici, el material acumulat ha obturat l’evacuació de l’aigua en aquesta zona i pot provocar problemes d’humitat en l’edifici.

 

L’opció escollida per l’empresa gestora i l’Ajuntament ha estat la col·locació d’una nova malla tridimensional de monofilaments de polipropilè o polietilè soldats en els punts de contacte, entrellaçats a una malla de reforç estructural d’enreixat d’acer galvanitzat de triple torsió (8×10-2,7) segons la Norma EN-10223-3.

Les obres s’iniciaran amb la retirada del material caigut que descansa a la façana posterior. Després, es col·locaran elements d’ancoratge passiu de fins a 2 metres de profunditat, en un marc aproximat de 2×2 m.