Finalitza la rehabilitació de la façana de l’església de Breda

Ajuntament de Breda

Ajuntament de Breda

Recentment han finalitzat els treballs de rehabilitació de la façana de l’antiga església del Monestir de Sant Salvador. La durada definitiva dels treballs s’ha allargat durant més de tres mesos, ja que van començar a mitjans de juliol.

El procés de rehabilitació i s’ha dividit en diverses fases degut a la seva complicació. Primer s’han consolidat els suports pedra per a una correcta estabilització de tots els elements. Seguidament s’ha fet una neteja integral de sediments, colònies biogèniques i morters de junta en mal estat de tota la façana, seguit de la consolidació dels diferents elements.

En aquesta fase s’han reparat fissures, esquerdes i desplaçaments i s’ha rejuntat el parament allà on era necessari amb un morter específic per a aquesta mena de treballs. L’últim pas ha estat l’adequació dels elements decoratius, als quals se’ls he fet una segona neteja. Durant les obres s’ha instal·lat una xarxa de protecció a la rosassa central i a les finestres superiors per evitar que diverses aus facin els seus nius. D’aquesta manera s’ha aconseguit una millora als treballs, ja que la presència d’aquests animals podia malmetre l’estat de les parets.

La rehabilitació de la façana de l’església han tingut un cost de 66.321 euros, IVA inclòs, i ha estat finançada pel Bisbat de Girona i la Diputació de Girona.

La rehabilitació de l’antiga església del Monestir de Sant Salvador forma part del procés de recuperació del patrimoni de la Vila. La següent actuació serà la primera fase de la restauració de la nau de l’església, en la que es restaurarà una de les seves voltes. L’obra tindrà un cost de 210.000 euros, finançats al 50% entre l’Ajuntament de Breda i la Generalitat de Catalunya.

Està previst que aquesta actuació pugui començar durant proper mes de gener.