El Centre d’Estudis Selvatans va presentar els «Quaderns de la Selva 2011» a Santa Coloma de Farners

Foto: Cristina Trias

«Quaderns de la Selva» ha arribat al volum número 23 i en ell s’hi ha inclòs informació referent a la jornada d’onomàstica celebrada a Lloret de Mar el passat 2010, amb les dues ponències que s’hi van presentar i que van anar a càrrec dels estudiosos selvatans Elvis Mallorquí i Fèlix Bruguera, així com les nombroses comunicacions que s’hi van presentar. La presentació de la publicacióes va fer a la Biblioteca Joan Vinyoli de Santa coloma de Farners.

L’apartat «notes i aportacions» inclou aquest any diversos treballs de caire també divers: històric (Pep Vila), filològic (Jordi Curbet), arqueològic (Lluís M. Salvador i Lluís Buscató), agrònom (Eloi González) i antropològic (Xavier Fàbregas)

La presentació del volum 23 de Quaderns de la Selva també va incloure una taula rodona sobre el tema  “Dietaris de pagesos, els blogs del passat”, que va comptar amb la participació de Narcís Figueras, Joaquim Carreras, Jordi Curbet i Miquel Borrell.

A començament de 2012 hi ha prevista la presentació del nou volum de la col·lecció: Estudis i textos amb el tema  «L’aigua del Ter a la Selva. Iniciatives, usos i conflictes, 1837-1930» obra del colomenc Gerard Buxeda.