Tossa impulsa un programa de prevenció de drogodependències en menors d’edat

L’Ajuntament de Tossa de Mar impulsa un programa de prevenció de drogodependèncis en menors d’edat. Aquest programa  inclou mesures educatives alternatives, sempre i quan no siguin reincidents, per tal que puguin optar a participar en tallers i/o activitats orientades a la prevenció del consum, en comptes d’abonar la sanció establerta. Es porta a terme amb la col·laboració de l’Àrea de Joventut, un psicòleg especialitzat en la prevenció i tractament de les drogodependències, l’equip de Serveis Socials i la Policia Local.

La finalitat d’aquest programa, que ja està en marxa, és que els menors assumeixin les seves accions, reconeixent els fets comesos, i acceptant la seva participació en una activitat alternativa de caire educatiu, que aprofundeixi de forma sistemàtica, objectiva i respectuosa en els riscos del consum per part d’adolescents i joves.

El procés consta de diversos passos. Un cop s’ha identificat el menor, es comunica als pares o tutors la possibilitat de participar en activitats preventives en comptes de pagar la sanció econòmica. Si els pares o tutors ho accepten, s’estableix un pla de treball concret depenent del perfil de consum del menor (sessions informatives, elaboració d’un treball escrit de reflexió, participació en tallers, etc.). El nombre de sessions s’establirà en cada cas en funció de la seva valoració. Al finalitzar les mesures educatives, es fa un breu informe del procés realitzat i una avaluació conjunta entre els Serveis Socials, el menor i la seva família.

L’alcaldessa Gisela Saladich vol deixar clar que s’impulsa el programa “com a prevenció del problema, no perquè Tossa tingui una gran quantitat de casos de drogodependents menors”.