El govern de Tossa garanteix que la parcel•la d’Horta Perot continuarà essent zona verda

L’Ajuntament de Tossa de Mar ha arribat a un acord amb els propietaris de l’Hotel Golden Bahia per donar compliment als compromisos derivats en el seu dia quan se’ls va permetre construir l’hotel. Aquest acord significarà la urbanització dels vials que envolten el cementeri. A més, el projecte inclou l’adequació de la zona verda d’Horta Perot per a jocs infantils.

 

Aquesta zona verda, però, situada darrera del cementiri, té una pendent superior al 68,42%. Aquesta circumstància obligava a fer moviment de terres i assentaments per poder col·locar els gronxadors i bancs. És per això que ja l’anterior equip de govern de CiU, en l’aprovació del projecte d’urbanització complementari adoptat el 2 de novembre de 2010, va condicionar l’acord a no realitzar la zona de jocs infantils plantejada en aquell indret. Per tant, l’equip de govern només s’ha limitat a tirar endavant el que ja va preveure l’anterior govern, tot i que ara els regidors de CiU ho critican.

La ubicació de la zona verda en una muntanya; el fet que no tingui un accés fácil; i la dificultat de vigilància i manteniment, han mogut a l’Ajuntament i a la propietat a arribar a un acord per substituir el cost de les obres pel seu import en metàl·lic. Aquest import es destinarà a l’adquisició de material per a la brigada d’obres i medi ambient, i al manteniment d’altres zones verdes i espais lliures més utilitzats pels veïns de la població.

El regidor d’Obres i Medi Ambient, Francesc Nadal, reconeix que “tenim problemes per mantenir les zones verdes que no estan properes a zones utilitzades pels veïns. Desapareixen fonts, bancs, faroles… i no volem que també ens passi en aquesta nou indret“.

L’alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich, manifesta que “la parcel·la seguirà essent zona verda, amb arbres autòctons i plantes. Tothom podrà anar-hi. El manteniment no comportarà despeses i els diners que s’haguessin malbaratat serviran per millorar la resta de zones verdes i espais lliures de la vila, zones on, per cert, els nens de Tossa sí que poden accedir-hi sense perill”.