Inauguració del nou arxiu municipal de Maçanet de la Selva

Martí Artalejo

Martí Artalejo

El nou arxiu municipal de Maçanet de la Selva s’ha inaugurat avui. Aquestes noves instal·lacions han permès reubicar els més de 2.500 volums del fons documental de la vila, i formen part del conjunt d’obres que aquest últim trimestre s’estan realitzant per millorar el municipi selvatà. L’arxiu municipal s’ubica a l’antiga biblioteca de Maçanet de la Selva.

L’acte de presentació ha estat encapçalat per Antoni Guinó, alcalde de Maçanet de la Selva; Salvador Balliu, president del Consell Comarcal de la Selva, i Jordi Camps, diputat de la Diputació de Girona.

Aquest nou equipament municipal constarà d’un arxiu administratiu i un d’històric, i té com a objectiu garantir la recuperació, l’organització i la preservació tant de la documentació produïda per l’Administració local com del patrimoni documental de la vila. L’obra forma part del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Diputació de Girona (PUOSC) de l’any 2015 i també està subvencionada per la Generalitat.

Com a arxiu administratiu té per objectiu custodiar tota la documentació produïda o rebuda per l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, garantir l’accés de la ciutadania a la documentació i col·laborar en el disseny i l’optimització de l’Administració municipal.

Com a arxiu històric representa el servei encarregat de preservar i difondre el patrimoni documental del municipi, tant d’entitats i empreses com de persones que estiguin interessades a conservar-lo i posar-lo a disposició de la recerca i la investigació.

Martí Artalejo

Martí Artalejo

Tot i que hi ha evidències d’organització arxivística anterior, no és fins a l’any 1984 quan el secretari interventor de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva decideix fer l’inventari de tota la documentació oficial existent des del 9 d’abril de 1652, data del document més antic, fins al 31 de desembre de 1984, data de l’aleshores document més recent.

El 2007 el dipòsit de l’arxiu es va traslladar de les oficines de l’Ajuntament als baixos del teatre La Societat, atès l’increment significatiu de documentació a custodiar. Un any abans, i per primer cop, l’Ajuntament va convocar un concurs lliure per a la provisió d’una plaça de tècnic d’arxiu.

La inauguració de l’arxiu municipal de Maçanet de la Selva forma part del gran volum d’obres que a finals d’aquest any s’estan realitzant per millorar el municipi i que inclouen també una nova pista de tenis, un nou asfaltat a la zona esportiva o un nou accés per comunicar el nucli urbà amb el cementiri i el polígon industrial.

L’obra forma part del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Diputació de Girona (PUOSC) de l’any 2014, i ha rebut una aportació de 59.000 euros. El nou edifici s’ha finançat també amb aportacions de la Generalitat.