Aquest curs escolar el Consell Comarcal de la Selva gestiona almenys 1.069 beques menjador

El Departament d’Ensenyament ja ha assignat a dia d’avui un total de 1.799 beques menjador més que en les mateixes dates que el curs passat, fins arribar als 68.159 ajuts. Les beques atorgades inclouen les tres modalitats de beques –les que cobreixen el 100% de l’import, les que cobreixen el 50%, i els ajuts addicionals per aquelles sol·licituds que superen el llindar de renda garantida però que són susceptibles de tenir un suport econòmic-.

Les beques garantides al 50% pel Consell Comarcal de la Selva són 779 i al 100% 290. Pel que fa als ajuts addicionals, la forquilla d’ajuts a criteri del Consell Comarcal de la Selva és entre 101 i 347 beneficiàris.

El Departament d’Ensenyament calcula que en finalitzar el procés la dotació econòmica per a beques passarà de 48 milions a 49,5 milions d’euros, quantitat que és previsible que s’incrementi atès que es tracta d’una partida oberta.

Dels ajuts ja resolts, un total de 16.525 corresponen a beques del 100% i 51.634 són beques que cobreixen el 50% de l’import. A l’inici del curs passat, eren respectivament 10.484 i 55.876 ajuts. A més, hi ha una forquilla d’entre 5.498 i 15.595 alumnes que, tot i superar els llindars per la beca garantida, podran rebre ajuts fins al 50% -els ajuts addicionals- i que és decisió de cada consell comarcal.

Queden per resoldre un total de 11.088 sol·licituds presentades, i que estan pendents de revisió per part dels consells comarcals. Les beques pendents són 3.965 més que l’any passat en aquestes dates. En tractar-se d’un tema d’especial sensibilitat, Ensenyament ja va retornar el passat agost als consells comarcals les sol·licituds per tal que en fessin la revisió pertinent. És per aquest motiu que el Departament d’Ensenyament insisteix en demanar als consells comarcals celeritat per donar resposta als diferents casos pendents.