Santa Coloma aprova el plec de clàusules per a l’adjudicació de 66 pisos de protecció oficial

L’Institut Català de Sòl ha construït a Santa Coloma de Farners tres blocs de pisos amb la col·laboració de l’Ajuntament en matèria econòmica (tributs) i en la realització de tràmits administratius. El període per presentar sol·licituds per optar a l’adjudicació d’un dels 66 habitatges estarà obert de l’1 d’octubre al 18 de novembre.

27 pisos són en règim de lloguer i el 39 restants en règim de lloguer per un termini de 10 anys, amb obligació de compra un cop exhaurits els 10 anys, és a dir, s’aplicarà una venda diferida. Aquests habitatges estan situats al final de carrer Moragues.
Els pisos de lloguer, que tenen una superfície de 48 metres quadrats, tindran un preu de 250,73 euros mensuals i els de venda diferida, amb una superfície d’uns 70 metres quadrats, de 351 a 371 euros al mes. Tots els habitatges disposen d’una plaça d’aparcament.